Inspekce odhalila 106 případů porušování rovného zacházení při hledání práce a 115 případů na pracovišti a v odměňování, kdy muži vydělávali víc. Typická oblast je číšník a servírka. Inspektoři se zabývali i případem, kdy se šéf choval tak urážlivě k ženám, že dávaly výpověď. Nejen o tom, jak by měly ženy v gastro segmentu postupovat, pokud například zjistí, že za stejnou práci berou nižší plat než jejich mužští kolegové, jsme si povídali s PhDr. Evou Ferrarovou, vedoucí projektu 22 % K ROVNOSTI z MPSV.

 Jak by měly servírky, kuchařky, postupovat, když zjistí, že za stejnou práci berou méně peněz než jejich kolegové?

V České republice není transparentní odměňování rozšířené, a proto zaměstnankyně, které nastupují do práce na smluvní mzdu, nemohou srovnat, je-li mzda, kterou jim zaměstnavatel nabízí stejná nebo nižší než mzda, kterou vyplácí na stejné nebo srovnatelné pozici zaměstnancům mužům.

Rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR je 22,5 %, rozdíl v EU je 16,7 %, jsme tedy druzí nejhorší v EU, za námi je poslední pouze Estonsko s 28,1 %. Přepočítáme-li tento rozdíl na peníze, pak žena v průměru bere o 6748 Kč měsíčně méně než muž, a rodinné rozpočty tak přicházejí v průměru o 80 976 Kč ročně. To vše se pochopitelně projevuje i na důchodech, kde je průměrný rozdíl 18 %, tj. 2251 Kč.

Takže: Pokud servírky, kuchařky a jiné zaměstnankyně v sektoru gastro zjistí, že berou za stejnou práci nižší mzdu než jejich mužští kolegové, měly by se nejdříve obrátit na vedení. Ve většině případů je to však obtížné, neboť nižší mzdu ženě určuje právě vedení. Záleží na ženě, chce-li s vedením téměř jistě vstoupit do konfliktu nebo nikoli. Pokud se na vedení obrátit nechce nebo nemůže, měla by požádat o radu oblastní inspektorát práce a následně eventuálně podat stížnost (http://www.suip.cz/oip03). Stížnost se podává na formulářích, které jsou na stránkách Státního úřadu inspekce práce s názvem Podnět ke kontrole: http://www.suip.cz/oip03/pracovnepravni-vztahy/poskytovani-poradenstvi/.

Pokud se stížnost podaná na inspektorát práce mine účinkem, může se žena obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv: www.ochrance.cz.

Nejzazším, nejzdlouhavějším a také nejdražším řešením je soudní pře, ale doporučuji ji v případě, že žena neuspěje ani u vedení, ani u odborů, ani na inspektorátu práce, ani u ombudsmanky. Žena, která má nižší výdělek než muž, který vykonává stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, může uplatnit u soudu nárok na vyrovnání tohoto neoprávněného rozdílu. Oprávněnost rozdílu výše mzdy mezi mužem a ženou je povinen prokázat v případě soudního sporu zaměstnavatel. Musel by prokázat, že použil při odměňování hlediska, která nevedou k výdělkové diskriminaci podle pohlaví, a že podle těchto hledisek byla poskytnuta odpovídající výše mzdy bez ohledu na další hlediska.

 Jak může pomoci v problematice rovného odměňování projekt Ministerstva práce a sociálních věcí 22 % K ROVNOSTI?

Cílem projektu je eliminovat příčiny nerovného odměňování, přičemž příčinami rozdílů v odměňování žen a mužů se rozumí: obtížné slaďování rodinného a profesního života (nedostatek školek, nedostatek možností flexibilních úvazků nebo práce z domova), diskriminace žen na trhu práce na základě jejich společenské role „pečovatelky“, což znamená nízké ohodnocení profesí, ve kterých převládají ženy, přetrvávající genderové stereotypy a předsudky, nedostatek žen v politice a ve vedoucích funkcích, netransparentní systémy odměňování a kariérního postupu.

Konkrétními výstupy projektu budou mimo jiné osvětová kampaň, která bude upozorňovat na problém nerovného odměňování a bojovat proti předsudkům o práci žen, chystáme přenos švýcarského softwaru Logib do České republiky. Tento software umožní organizacím nebyrokraticky anonymně si otestovat svou platovou politiku. Vytváříme návod platového vyjednávání pro ženy i muže. Na našich stránkách http://www.rovnaodmena.cz/ připravujeme poradnu pro ty, kdo budou naši radu potřebovat právě v těch případech, kdy zjistí, že jejich mužští kolegové berou za stejnou práci více peněz.

 

Text: Michaela Šulcová