Robotickým kuchyním v kontextu rozvoje AI a široké škále společenských dopadů těchto inovací se věnoval pozoruhodný mezinárodní workshop „AI Kitchens and Robot Cooks“, který se konal předposlední květnový týden na půdě Akademie věd ČR.

Organizátorem dvoudenního semináře bylo Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) při Filosofickém ústavu Akademie věd a California Polytechnic State University.

Automatizované systémy, které mohou postupně nahrazovat běžné kuchyňské úkony prováděné lidmi v domácnostech i restauracích, se již dnes stávají součástí běžných provozů. Automatizace a robotizace kuchyní ovlivňuje chod nejen domácností, ale i restaurací či jídelen.

V USA automatizaci plánuje více než polovina restaurací, s prvními modely se již experimentuje i v České republice. Tyto technologie mění způsob, jak se lidé stravují, kdo práci v kuchyních vykonává nebo jak se s jídlem nakládá; jejich vliv bude čím dál větší. Vývojáři si od robotických kuchyní slibují podporu zdravějšího stravování, odbourání náročné práce, větší efektivitu nakládání s jídlem, větší bezpečnost i redukci odpadu. Automatizované kuchyně však mohou proměnit i hodnoty, které jsou spojené s vařením – výchovu, rodinné vztahy, genderové role či náboženské tradice.

Tyto technologie mají také společenské a etické dopady nebezpečí s ohledem na jejich dostupnost, dopady na pracovní trh i nezaměstnanost, nakládání s osobními daty, narušení kulturních tradic či greenwashing. Ačkoli už ve světových médiích tato témata začínají rezonovat, v Česku mají zatím jenom minimální pokrytí. Obsáhlejší reportáž z unikátního mezinárodního workshopu „AI Kitchens and Robot Cooks“, který byl jedním z prvních svého druhu, akce vám přineseme v příštím vydání tištěného časopisu Gastro a Hotel.