Rezervační systém PREVIO obětí plagiátora

autor: | Kvě 5, 2011 | Novinky z Gastronomie

V;lednu 2011 oslovil české hotely a penziony plagiátor, který jim nabízel nový rezervační systém, jenž jim měl usnadnit administrativu a správu objednávek. Na téměř identickou kopii hotelového systému PREVIO upozornili majitele tohoto systému sami provozovatelé hotelů a penzionů.

Autor systému (dále M.B.) plagiát začal tvořit během roku 2009 pro potřebu svých známých. „Tenkrát jsem si důkladně prostudoval většinu existujících českých hotelových systémů a jako nejvýhodnější ve všech důležitých aspektech mi pro provozovatele menšího hotelu jednoznačně vyšlo PREVIO. Ostatní programy byly složité a nepřehledné,“ říká M. B. a dodává: „Napřed jsem si myslel, že za dva měsíce budu mít vlastní systém hotový. Až postupně jsem zjistil, jak propracovaný takový hotelový program musí být.“ Na plagiátu pracoval M.B. téměř rok a půl než zjistil, že podobně pokročilý systém není snadné okopírovat. „My sami na vývoji až do současné verze pracujeme v týmu několika programátorů prakticky šestým rokem a stále systém zdokonalujeme, proto je samozřejmé, že plagiátor nedokázal okopírovat všechny funkce a možnosti. Navíc v;jeho programu bylo poměrně dost chyb,“ říká Ing. Pavel Kotas, ředitel rezervačního systému PREVIO. Přesto se v;lednu 2011 M. B. rozhodl, že s programem hromadně osloví vybrané hotely a penziony s;představou, že jeho aktivity provozovatel PREVIA nezaregistruje.;;

„Téměř okamžitě se na nás začaly obracet spolupracující hotely s;tím, že je kdosi oslovil s;nabídkou softwaru, který má podobné funkcionality jako PREVIO, nebo dokonce s dotazem, zda neprodáváme náš systém pod jinou značkou levněji,“ říká Ing. Pavel Kotas a dodává: „Na první pohled bylo zřejmé, že systém je kopií našeho softwaru včetně většiny funkcí nebo zcela totožných textů. Vzhledem k;pečlivému zabezpečení databáze a zdrojových kódů systému PREVIO nemohlo dojít k;odcizení žádných dat, plagiátor tedy kopíroval formu zpracování, texty, barvy a viditelné funkce.“ Po konzultaci s;advokátní kanceláří a důkladné analýze skutečného stavu plagiátu zajistilo PREVIO důkazy notářským zápisem a odeslalo z;advokátní kanceláře panu M.B. dopis o zanechání nekalosoutěžního jednání.

Okamžitě po obdržení dopisu stáhl M.B. systém a v řádu dnů došlo k;dohodě o narovnání celé záležitosti. Jako součást dohody odpracuje M.B. pro PREVIO stanovený počet hodin. „Na vývoji jsem pracoval více než rok a půl a nyní si pochopitelně uvědomuji, že jsem provozovatele PREVIA svým chováním poškodil. Jsem proto rád, že mohu své pochybení alespoň částečně odčinit,“ shrnuje M.B.

;

O systému PREVIO:

Hotelový rezervační a recepční systém PREVIO je internetová aplikace, určená provozovatelům ubytovacích zařízení hotelového typu (hotely, penziony, apartmány, kempy, chaty a chalupy). Nabízí přehlednou správu rezervací a umožňuje tisk dokumentů, jako jsou například faktury, ubytovací kniha hostů, statistické reporty a další. V;současné době systém používá 2640 ubytovatelé v;České republice.