Poslední čísla o recyklaci v EU dokazují, že se v současnosti recykluje více skla než kdykoliv předtím. Od 90. let vzrostla recyklační kvóta skla v Evropě o úctyhodných 131 %. Používáním recyklovaného skla dochází k úspoře přírodních materiálů při výrobě skla, což snižuje zdroje potřebné k ekonomickému růstu a vede ke skutečnému oběhovému hospodaření.

Nejnovější data z oblasti průmyslu(1) za rok 2012, zveřejněná dnes Evropskou komisí, potvrzují, že průměrná míra recyklace skla v Evropské unii překročila 70 %. To znamená, že v rámci EU bylo v roce 2012 sesbíráno přes 25 miliard lahví a sklenic a použito k výrobě nových lahví. Z ušetřených přírodních materiálů by se daly postavit dvě egyptské pyramidy. V České republice dosáhla kvóta dokonce 82 %!

Recyklace znamená nižší potřebu přírodních surovin navzdory ekonomickému růstu. Mezi lety 1990 a 2012 vzrostla v EU spotřeba produktů balených do skla o 39 %. Recyklační kvóta se zvedala ale mnohem rychleji, a to celkem o 131 %. Výsledkem je velké snížení spotřeby přírodních surovin, redukce CO2 a energie k výrobě nových lahví. Dostupné údaje z průmyslu jasně ukazují: ušetřilo se 189 milionů tun přírodních surovin a 138 milionů tun odpadu nekončilo díky recyklaci na skládkách (2).

„Reycklace má obrovský význam, a proto už přes 40 let pomáháme se zaváděním sběrných systémů, informujeme veřejnost a považujeme recyklované lahve a sklenice za cenný zdroj pro průmysl. Neříkáme tomu tak, ale jde o skutečné oběhové hospodářství,“ říká Stefan Jaenecke, prezident FEVE, Evropské federace výrobců obalového skla. Všichni účastníci v řetězci obalového skla k efektivnímu koloběhu přispívají. Průmysl obalového skla navrhuje a vyrábí obaly, které mohou být účinně recyklovány v uzavřeném systému.

Ještě je potřeba udělat toho více pro zlepšení kvality vysbíraného skla a sebrat zbývajících 30 % odpadového skla, které je v současnosti nevyužito, a rozběhnout oběhové hospodářství, které odpovídá ambiciózní vizi Evropské komise, totiž vybudovat „bezodpadovou“ a „zdrojově efektivní“ společnost.

(1) Zveřejněno na www.feve.org

(2) Použitím 1 tuny recyklovaného skla se ušetří 1,2 tuny přírodních surovin. Více na www.feve.org

O FEVE

FEVE je sdružením evropských výrobců skleněných obalů a strojově vyráběného skleněného nádobí. Členové FEVE vyrábějí více než 20 milionů tun skla ročně. Členskou základnu sdružení tvoří 60 firem patřících přibližně do dvaceti nezávislých skupin. Výrobní závody se nacházejí ve 23 evropských státech a patří mezi ně podniky vynikající kvality ve světovém měřítku i významné firmy pracující pro největší světové spotřebitelské značky. Více na www.feve.org

O průmyslu obalového skla

Evropský průmysl obalového skla nabízí svým zákazníkům v Evropě i v celém světě širokou škálu skleněných obalů na potraviny a nápoje, ale také flakóny na parfémy a nádobky na kosmetické či farmaceutické přípravky. Se svými 160 výrobními závody rozesetými po celé Evropě významně přispívá k reálné ekonomice Evropy a přímo poskytuje zaměstnání asi 50 tisícům lidí. Zároveň vytváří řadu pracovních příležitostí v rámci celkového dodavatelského řetězce. Více na www.feve.org

O Friends of Glass

Spotřebitelé, kteří zastávají názor, že sklo je nejlepší možný obal pro jejich oblíbené potraviny a nápoje, podporují sklo tím, že se připojují k fóru Friends of Glass (Přátelé skla) na www.friendsofglass.cz.

O skle

Skleněné nádoby jako obaly zajišťují uchování, bezpečnou dopravu a atraktivní prezentaci široké škály spotřebního zboží dodávaného na evropské a světové trhy. Ať se sklo použije na nápoje, potraviny, kosmetiku, parfémy či farmaceutické přípravky, vždy hraje zásadní roli při podpoře evropského průmyslu a obchodu. Sklo je stoprocentně recyklovatelné, prakticky inertní (nepropustné), uchovává původní chuť produktů, které obsahuje. Potraviny a nápoje potřebují, aby obal chránil jejich čistotu, protože zdraví není jen v ingrediencích, ale také v obalu, který tyto ingredience zachovává.

GLASS COLLECTION FOR RECYLING (‚000 tons)

EUROPE (EU 27  + CH, NO, TR)

YEAR 2012

COUNTRY

National Consumption (tons)

Collection for recycling (tons)

2012 – Collection for Recycling rate %

1

AUSTRIA

271 240

230 200

85

2

BELGIUM

322 218

302 406

94

3

BULGARIA

70 521

42 670

61

4

CZECH REPUBLIC

193 462

159 452

82

5

CYPRUS

17 622

5 954

34

6

DENMARK

151 786

130 386

86

7

ESTONIA

27 678

16 614

60

8

FINLAND

66 448

58 393

88

9

FRANCE

2 881 000

2 036 000

71

10

GERMANY

2 803 100

2 340 000

83

11

GREECE

99 500

54 100

54

12

HUNGARY

109 641

45 172

41

13

IRELAND

151 430

125 291

83

14

ITALY

2 211 649

1 673 000

76

15

LATVIA

51 967

26 814

52

16

LITHUANIA

63 233

46 850

74

17

LUXEMBOURG

37 325

35 660

96

18

MALTA

10 603

1 821

17

19

NETHERLANDS

536 000

382 000

71

20

POLAND

1 055 362

541 314

51

21

PORTUGAL

362 342

210 781

58

22

ROMANIA

159 825

61 948

39

23

SLOVAK REPUBLIC

149 568

57 474

38

24

SLOVENIA

31 347

25 632

82

25

SPAIN

1 459 581

972 690

67

26

SWEDEN

199 158

186 537

94

27

UNITED KINGDOM

2 680 025

1 626 589

61

27

CROATIA

82 928

40 818

49

TOTAL EU 28 

16 256 559

11 436 566

70

28

NORWAY

65 737

59 873

91

29

SWITZERLAND

370 266

353 809

96

30

TURKEY

500 860

107 627

21

TOTAL EUROPE

17 193 422

11 957 875

70

Redakce Gastro&Hotel