Jednotný systém certifikace turistických informačních center v České republice (TIC) byl spuštěn 30. dubna letošního roku. Během šesti týdnů udělila odborná komise certifikát prvním 75 TIC. Tímto systémem prochází jak stávající členové Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR), tak individuální zájemci z řad nečlenů.

O udělení certifikátu rozhoduje pětičlenná certifikační komise, která se skládá ze 2 zástupců A.T.I.C. ČR, 1 zástupce CzechTourism, 1 zástupce Asociace krajů ČR a 1 nezávislého odborníka. V Ústeckém kraji bylo doposud certifikováno 10 TIC, v Libereckém kraji a v kraji Vysočina po 2 TIC, ve Středočeském a Olomouckém kraji po 1 TIC, v Královéhradeckém kraji 3 TIC, v Pardubickém kraji 35 TIC a v Jihomoravském kraji 21 TIC. Další jednání certifikační komise se uskuteční na začátku září 2013.

V rámci přihlášky k Jednotné klasifikaci nabízí Agentura CzechTourism zájemcům z řad TIC bezplatné provedení Mystery shoppingu, který tak naváže na celorepublikové šetření z druhé poloviny roku 2012. K dnešnímu dni se do něj přihlásilo celkem 143 TIC v ČR.

Jsme rádi, že se turistická informační centra hlásí v tak hojném počtu k Mystery shoppingu a mají zájem na zvyšování kvality svých služeb“, říká Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism. Prezident A.T.I.C. ČR Miroslav Foltýn dodává: „Jednotný systém klasifikace TIC, přispěje k odstranění duplicity v certifikaci informačních center v Česku a přiblíží nás k evropským standardům kvality služeb v cestovním ruchu“. Oba partneři budou tento systém propagovat společně.