Průzkum portálu Hotel.cz společností Szallas Group a Nielsen IQ, jehož se zúčastnilo více než 6000 respondentů z centrální Evropy, ukazuje nárůst zájmu o ubytování v soukromí, lidé dávají přednost vlastní organizaci cestování, více cestují po tuzemsku a více utrácejí za služby. Průzkum také ukazuje, že se očekává vyšší zájem o cestování v roce 2022 než v období před pandemií a výrazné urychlení digitalizace provozovatelů cestovního ruchu.

Mění se trendy v ubytování

Z průzkumu vyplynulo, že Češi vedle pětihvězdičkových/wellness hotelů stále více preferují ubytování v soukromí. V období covidu se tak staly populárnějšími penziony v odlehlejších destinacích, kde si zájemci mohou odpočinout v ústraní od davů lidí.

Tento trend potvrzují rovněž i údaje o rezervacích na portálech Hotel.cz a Spa.cz, které jsou českými členy skupiny Szallas Group, a ukazují, že v roce 2021 klesl podíl hotelových rezervací z 61 % (2015) na 54 %, zatímco podíl nehotelových rezervací se ve stejném období zvýšil z 39 % na 46 %. Na druhé straně je třeba podotknout, že výrazný 25% nárůst průměrné hodnoty rezervace je patrný i v hotelovém segmentu.

Nehotelový segment zahrnuje apartmány, vily, penziony a rekreační domy. Tato změna naznačuje postupný, ale pozoruhodný posun v preferencích českých turistů, neboť čísla ukazují, že počet rezervací do hotelů téměř neroste, zatímco počet rezervací do menších ubytovacích zařízení výrazně vzrůstá.

Měnící se priority

Výsledky průzkumu také potvrdily, že při rozhodování o rezervaci záleží na hodnocení recenzí klientů, které se týkají opatření přijatých proti covidu. Předpokládá se, že očekávání klientů, která pandemie vyzdvihla do popředí, zůstanou zachována i v příštích letech.

Téměř všichni respondenti (98 %) vyžadují flexibilitu, aby mohli bezplatně změnit plánovaný pobyt a zrušit výlet. Možná nepřekvapí, že na seznamu Top 5 je také preference dodatečných hygienických služeb (např. dezinfekce rukou, rouška, rukavice) a podmínek pro zachování dostatečného sociálního odstupu (např. snížená kapacita, stravování na pokoji), vysvětluje Kata Pádár, vedoucí analytička trhu společnosti Nielsen IQ.

Důvěra a srovnatelnost ubytování jsou hlavními důvody, proč si lidé vybírají určitý typ rezervační agentury, jako jsou Spa.cz, Hotel.cz nebo jiné. Rostoucí preference online platforem byly patrné již v odvětví cestovního ruchu, které díky covid-19 prošlo zrychlenou digitalizací. Z průzkumu dále vyplynulo, že více než ¾ respondentů získává informace o možnostech ubytování a cestování z online rezervačních stránek.

Výsledky průzkumu ukazují, že respondenti stále častěji dávají přednost vlastní organizaci svého cestování. V tuzemsku si před příchodem covidu 66 % respondentů rezervovalo své cesty na internetových rezervačních stránkách. V roce 2021 se toto číslo zvýšilo na 84 %, ale je zajímavé, že při plánování období po covidu stále 76 % spotřebitelů dává přednost vlastní organizaci cestování. Při cestách do zahraničí se preference zvýšila z 30 % (2019) na 54 % (2021) a tyto plány zůstávají zachovány i do budoucna s očekávaným podílem 38 %.

Jako domácí společnost jsme pochopili, že čeští cestovatelé požadují téměř garanci opatření proti covidu i ze strany ubytovacích zařízení a cestovních kanceláří. Proto jsme na našich platformách spustili sekci recenzí zaměřenou na pandemii, která obsahuje podrobné informace o kvalitě služeb poskytovaných našimi partnery. Tyto recenze se ukázaly jako velmi důležité nejen pro rozhodování, ale také pro vytváření očekávání, čímž se snižuje nejistota cestovatelů. Drtivá většina našich nabídek byla také klientům poskytována s možností bezplatného zrušení rezervace,vysvětlil Milan Petr, produktový manažer Hotel.cz.

Jedinečným rysem regionu střední a východní Evropy je rozsáhlá státní podpora domácího cestovního ruchu; v České republice se „státní poukaz” zavedený v roce 2020 projevil 12% nárůstem místní lázeňské turistiky a výrazně vyšším počtem rezervací v pětihvězdičkových wellness hotelech ze strany domácích občanů.

Podle vlastních statistik Spa.cz došlo v letech 2019 až 2021 v segmentu lázeňství k výraznému (19%) nárůstu průměrné hodnoty rezervace na osobu. Případné budoucí zrušení „státních poukazů” však vzbuzuje obavy tuzemských subjektů v oboru, neboť je poměrně nejisté, jak by si tuzemské wellness a lázeňské hotely bez státní podpory dokázaly udržet stávající ukazatele obsazenosti,dodává Richard Šipoš, produktový manažer Spa.cz.

Vzhledem k tomu, že se ochota cestovat do zahraničí do wellness destinací mezi Čechy zdvojnásobila (z 8 % na 16 %), lze předpokládat, že bez podpory státu se respondenti mohou vrátit ke svým předlistopadovým vzorcům chování a budou více cestovat na dovolenou do zahraničí.

Možná jiným způsobem, ale my cestujeme

Lze konstatovat, že klienti stále chtějí cestovat za zábavou, ale kvůli pandemii více než 30 procent respondentů v roce 2021 přesunulo své zahraniční cesty do domácích destinací. Výsledky výzkumu poukázaly na výrazný nárůst cest autem nejen v České republice, ale i v rámci regionu střední a východní Evropy, neboť 67 % respondentů preferuje cestování do zahraničí vlastním automobilem, což je výrazný nárůst oproti období před pandemií (54 %).

Zjistili jsme také, že více českých mužů by do zahraničí cestovalo autem (67 % oproti 52 %), zatímco ženy dávají přednost cestování letadlem (23 % oproti 37 %). Zajímavé je, že obyvatelé Prahy mnohem více preferují cesty autobusem, vlakem a letadlem než obyvatelé jiných regionů republiky, ať už jde o cesty vnitrostátní (autobus: 20,5 %, vlak: 34 % letecky: 5,8 % oproti celostátnímu průměru 13,8 %, 25,3 % a 3,1 %) nebo do zahraničí (10 %, 24 %, 62 % oproti celostátnímu průměru: 9,1 %, 14,6 %, 48,2 %), uvedla Kata Pádár, vedoucí analytička trhu společnosti Nielsen IQ.

Z výše uvedeného je zřejmé, že menší podíl obyvatel Prahy plánuje cestovat autem buď v tuzemsku (77,6 % oproti 85,2 %), nebo do zahraničí (71,8 % oproti 61 %), než je celostátní průměr.

Pokud se jedná o cesty do zahraničí, očekává se, že v příštích 2-3 letech výrazně poroste jejich počet, protože 70 % respondentů uvedlo silnou ochotu podniknout zahraniční cestu ve srovnání s 30 % v roce 2021. Ještě nikdy neplatila vesnická moudrost: Nikdy si neuvědomíte hodnotu něčeho, dokud to nezmizí. Češi jsou v budoucnu ochotni cestovat dvakrát častěji než v předlistopadové době, a to zejména v rámci regionu střední a východní Evropy, včetně zemí jako Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko. Posledně jmenovaná země je letní destinací, zatímco Slovensko a Maďarsko jsou oblíbenější na jaře a na podzim. Je zajímavé, že cestu na Slovensko preferuje o 10 procent více českých mužů než žen.

Podle pozorování společnosti Szallas Group se role geografické a kulturní blízkosti stává stále cennější nejen pro české respondenty, ale pro všechny cestovatele regionu střední a východní Evropy, který poskytuje mimořádně rozmanitou turistickou nabídku s atraktivními přírodními a historickými památkami.

Zkušenosti získané z průzkumu také ukázaly, že pandemie výrazně usnadnila digitalizaci provozovatelů cestovního ruchu, protože poskytovatelé ubytování i spotřebitelé, kteří chtějí cestovat, zlepšili své technologické postupy a digitální dovednosti. Tento trend bude i nadále hnací silou očekávaného růstu českého cestovního ruchu.

O tomto výzkumu

Tohoto průzkumu, který provedla skupina Szallas Group, vzniklá spojením největších středoevropských a východoevropských ubytovacích portálů a maďarské společnosti Szallas.hu Zrt., se zúčastnilo celkem více než 6 000 respondentů. Dotazník, terénní šetření a analýzy dat připravila globální společnost pro výzkum trhu Nielsen IQ. Vzorek se skládá z respondentů, kteří se již dříve přihlásili k odběru informačního zpravodaje produktů skupiny Szallas Group, je tedy reprezentativní pouze pro zájemce a cílové skupiny cestovatelů.