Praha 20. července 2020 – Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá rozhodnutí vlády o schválení projektu COVID – ubytování, který by měl být přímou dotací pro jednotlivé provozovatele ubytovacích služeb.

Program připravila AHR ČR  v úzké spolupráci s MMR ČR a přestože celkové finanční prostředky uvolněné na tento program jsou nižší, než bylo původně navrhováno, jedná se o další krok konkrétní podpory hlavně malých a středních podniků, které v ubytovacích službách převažují.  Program vznikl navíc velmi rychle a v současné době bude čekat na notifikaci EK. Ihned poté budou moci provozovatelé ubytovacích služeb žádat o dotace ve výši až 330,- Kč / pokoj a den nouzového stavu, kdy byla jejich zařízení uzavřena.

Ubytovací služby patří mezi obory, které byly nejvíce zasaženy pandemií onemocnění COVID – 19, v mnoha regionech se hotely a penziony dosud zmítají ve finančních problémech a bojují s nedostatkem hostů. Třetina ubytovacích zařízení dosud neotevřela a například obsazenost pražských hotelů se v červnu pohybovala na úrovni 9 %. Dlouhodobě nízká poptávka, zvláště ve městech, současná zhoršená epidemiologická situace v některých regionech a stále trvající absence příjezdového cestovního ruchu, by mohla způsobit ukončení činnosti ubytovacích zařízení. Cestovní ruch odvedl jen v roce 2019 do státního rozpočtu 130 mld. Kč a je na něm  mnoho dalších služeb a dodavatelů produktů.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu dodal: „Velmi si vážíme skutečnosti, že vláda vyhověla naší žádosti o podporu podnikatelů v ubytovacích službách, na které logicky navazují ostatní služby cestovního ruchu, včetně stravování. Vláda učinila již několik významných opatření, která pomáhají podnikatelům i jejich zaměstnancům udržet a opět nastartovat jejich činnost. Jednak došlo ke snížení DPH pro restaurace i ubytovací služby na 10 %, což je zásadní dlouhodobá podpora našeho oboru, jednak byly již schváleny programy COVID – nájemné a COVID – lázně. Velmi důležitým je také krizový balíček MF, s možností uplatnění daňových ztrát a v neposlední řadě program ANTIVIRUS, který byl prodloužen i po době ukončení nouzového stavu a pomáhá udržet zaměstnance. Vnímáme tuto pomoc jako zcela konkrétní signál vlády, že si uvědomuje význam cestovního ruchu pro naše hospodářství.“

Program je nastaven tak, že ubytovací zařízení se zavazují udržet své provozy po dobu šesti měsíců, jsou vyloučena ubytovací zařízení, která v době zákazu prodeje služeb byla uzavřena z důvodů mimosezóny, stejně jako ti, kdo nevykonávají ubytovací službu řádně na základě živnostenského zákona.

Kontakt: Václav Stárek, prezident AHR ČR +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Redakce Gastro&Hotel