Podle posledního výzkumu agentury Nielsen, která sleduje prodej veškerého zboží v České republice, se v březnu významně snížil celkový prodej alkoholu. Ačkoliv v maloobchodě došlo k celkovému zvýšení prodeje alkoholických nápojů o 14 %, při zohlednění prakticky nulového prodeje alkoholických nápojů v HORECA segmentu (hotely, restaurace, kavárny apod.) a přepočtu na jednotky lihu, ve skutečnosti prodej alkoholu jako takového poklesl o závratných 24 %. Podle názoru Unie výrobců a dovozců lihovin za tímto poklesem stojí především absence turistů, odjezd velké části zahraničních dělníků a ukončení přeshraničního prodeje.

„Předpokládáme, že v době koronakrize většina lidí nezměnila významně svoje chování v oblasti konzumace alkoholických nápojů ve srovnání s dobou před krizí. Kdo byl zvyklý zajít si do restaurace nebo baru ale musí zůstat doma. Přesto prodeje alkoholických nápojů po přepočtu na jednotky lihu poklesly o celých 24 procent,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin.

Ve své tiskové zprávě z 3. dubna t.r. Nielsen uvedl, že maloobchodní prodej alkoholických nápojů se ve sledovaném období zvýšil o 14 % oproti roku 2019. Segment lihovin narostl celkem o 16 %, segment piva o 14 % a segment vína o 9 %. Zpráva ale neuvádí skutečnost, že spotřební daň u lihovin byla od 1.1. 2020 zvýšena o 13 %, což po započtení DPH dává celkové zvýšení ceny o 16 %, zatímco cena piva a vína zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce. Současně se po uzavření restaurací snížil takřka na nulu prodej alkoholických nápojů mimo maloobchod. Po započítání nárůstů jednotlivých segmentů v celkovém mixu, obsahu alkoholu v jednotlivých druzích alkoholických nápojů a jejich procentuálním zastoupení na celkových prodejích ale zjistíme, že prodej alkoholu jako takového se v České republice snížil přibližně o čtvrtinu.

„Vysvětlením, které se nabízí, je uzavření hranic. Přijíždějící turisté, zahraniční pracovníci zaměstnaní v českých továrnách a v zemědělství jsou i velkými spotřebiteli alkoholických nápojů. Hodně alkoholu u nás také kupovali Němci a Rakušané, kteří k nám dříve přijížděli do příhraničních obchodů na cenově výhodné nákupy podobně, jako naši občané jezdili pro potraviny a oblečení zase k nim,“ pokračuje Vladimír Darebník.

Koronakrize tak poskytuje statistikům unikátní možnost změřit různé jevy s vyloučením vnějších vlivů jako je turistický ruch nebo individuální export. Jednou z nich je podle Darebníka i spotřeba alkoholu na 1 obyvatele České republiky, která byla v době před krizí uváděna jako jedna z nejvyšších v Evropě. Odečteme-li totiž z udávané spotřeby ČSÚ na 1 obyvatele staršího 15ti let 11,75 l 100% alkoholu 24 % dostaneme se na údaj 8,93 l 100% alkoholu což je množství, které odpovídá průměrné spotřebě na 1 obyvatele Evropské unie a odpovídá to i výsledkům pravidelných výzkumů Státního zdravotního ústavu.

„Měli bychom tato čísla velmi pozorně vnímat a přestat označovat Čechy za jedny z největších spotřebitelů alkoholu na světě. Alkohol patří k tradiční české kultuře, ale Češi se k jeho spotřebě staví zodpovědně a celková konzumace nijak nevybočuje z průměrů jiných evropských národů.“ uzavírá výkonný ředitel UVDL Vladimír Darebník.

O unii výrobců a dovozců lihovin

Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) byla založena v 1994 jako dobrovolné sdružení 17 největších společností z tohoto oboru, které reprezentují více než 80 % trhu v České republice. Cílem unie je podporovat a hájit společné zájmy v oblasti legislativní a v oblasti sociální odpovědnosti vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí. V oblasti legislativní Unie úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou, jedná s úřady státní správy a spolupracuje s médii v zájmu jak svých členů, tak i spotřebitelské veřejnosti. Sociální odpovědnost členů Unie se promítá do cílů platformy – Pij s rozumem – jejímž základním dokumentem je Etický kodex zodpovědné konzumace alkoholických nápojů. Likérnický průmysl v České republice přímo zaměstnává 2 200 zaměstnanců a odhadem 20 000 lidí v nepřímé a indukované zaměstnanosti. Ke své výrobě spotřebovává mimo jiné i produkci cukrové řepy z 22 000 hektarů zemědělské půdy a 1500 hektarů ovocných sadů. Více o Unii na https://www.uvdl.cz/

Redakce Gastro&Hotel