Stará pravda říká: Všechno je o lidech. V podnikání tohle moudro platí dvojnásob. Pouze s kvalitními a spokojenými zaměstnanci bude vaše firma či podnik dlouhodobě prosperovat.

Poslední roky se pracovní trh nachází v bezprecedentní situaci. Dávno už neplatí oblíbená hláška podnikatelů z divokých devadesátek, která pravidelně zaznívala na pohovorech se zaměstnanci: „Klidně si běžte, přede dveřmi čeká deset dalších.“ V průběhu let se situace postupně otočila. Dlouhodobá nezaměstnanost kolem 3,5 % způsobila, že zaměstnanci mají dnes mnohem lepší vyjednávací pozici. Hodně změnila také pandemie Covidu-19. Průzkum společnosti Randstad ukázal všem nevěřícím, jak kritický stav ve skutečnosti nastal. Fluktuace personálu v HoReCa segmentu totiž najednou dosáhla těžko uvěřitelných 43 %.

Řešení problémů s náborem

Hodně podnikatelům se těžko usínalo i po uvolnění vládních restrikcí. Výrazná část zkušených pracovníků zamířila do (alespoň zdánlivě) stabilnějších sektorů ekonomiky. A proto si asi i drtivá většina z vás na vlastní kůži nechtěně vyzkoušela, že sehnat nové (a schopné) zaměstnance není ani trochu jednoduché.

Kdo chce být v roce 2024 atraktivní zaměstnavatel, musí zkrátka nabídnout něco navíc. Proto se i do České republiky postupně dostávají trendy ze zahraničí. Hlavní změny mají obvykle jednoho společného jmenovatele – péči o psychické zdraví zaměstnanců.Práce v HoReCa podnicích je obvykle velice náročná po fyzické i psychické stránce, proto byste měli vašim zaměstnancům nabídnout dostatek příležitostí k průběžné regeneraci. V současnosti už v podstatě běžné příspěvky na sportovní aktivity stále častěji doplňují také poukázky na masáže, ale i placené konzultace s psychologem.

Mentální nepohoda už není tabu

Právě návštěva odborníka na duševní zdraví přestává být tabuizovaným tématem. Průzkum společnosti Kantar z roku 2022 ukázal, že pomoc specialisty na mentální zdraví ve svém životě někdy vyhledalo už 29 % české populace.

Firmy napříč celým světem si už vyzkoušely, že investice do životní rovnováhy a duševní pohody zaměstnanců se bohatě vrátí hned na několika úrovních. Obvykle totiž dochází k výraznému zlepšení pověsti zaměstnavatele, pohoda a spokojenost jednotlivých pracovníků se navíc přirozeně přenáší i do zdravých vztahů v rámci celého týmu. Veškerá snaha o well-being se navíc odrazí v jejich výkonnosti, ve snížení fluktuace a v neposlední řadě také do minimalizace nákladů na nábor a onboarding nových pracovníků.

Jak tohoto ideálního stavu dosáhnout? Bohužel, jak už to tak často bývá, univerzální rada pro všechny provozy neexistuje. Každý podnik je unikátní, a proto si musíte nalézt vlastní cestu.

Jděte štěstí naproti

Pohodu do vašich řad může pomoci napumpovat manažer štěstí. V západních společnostech už se jedná o poměrně zavedenou praxi, která se postupně začíná prosazovat i u nás. Přestože k tomu může název pracovní pozice trochu svádět, manažer štěstí rozhodně není žádný firemní klaun, co po chodbě jezdí na jednokolce a vypráví ostatním zaměstnancům vtipy. Manažer štěstí je především charismatický leader, který má schopnost udržovat v lidech pozitivní nastavení. V ideálním případě se jedná o určitou kombinaci personalisty, psychologa a diplomata.

Manažer štěstí se v první řadě aktivně podílí na tvorbě produktivního a klidného klimatu na pracovišti. K tomu využívá různé metody. Často se promění ve vrbu, aby mohl pomoci zaměstnancům s problémy. A nemusí se nutně jednat pouze o pracovní záležitosti. Občas člověku pomůže i samotný fakt, že si má s kým promluvit o nelehké situaci.

Další důležitou složkou práce manažera štěstí je i (pře)nastavování a dodržování zdravé firemní kultury. Kromě toho mnohdy působí také jako mediátor při řešení sporů na pracovišti.

Odemkněte potenciál vašich zaměstnanců

V mnoha firmách bývá podceňovaným problémem nesprávná komunikace se zaměstnanci. Kvůli nedostatku informací a nepochopení potom naprosto zbytečně dochází ke špatné náladě, zklamání a nakonec i k odchodům ze zaměstnání. Přitom i o tohle se může starat manažer štěstí. Už během náboru a nástupu nových zaměstnanců pomáhá nastavit správná očekávání. Sháníte mladého pomocného kuchaře, kterého postupně vychováte, aby do 5–10 let převzal odpovědnost za celý provoz kuchyně? Manažer štěstí bude mladíkovi ve správný čas postupně dávkovat vaše představy a průběžně ho bude motivovat, aby se krůček po krůčku posouval směrem k vytyčenému cíli, byl loajální k vaší firmě a hlavně nevyhořel.

Téměř každý se v pracovním životě dostal do situace, kdy ztratil motivaci a nevěděl, jak naložit s budoucností. Psychiatrická klinika pražské Všeobecné fakultní nemocnice dokonce uvádí, že přibližně 25 % české populace se potýká se syndromem vyhoření. Naleznete však i studie, které mluví až o 40 %.

Práce musí dávat smysl

Všechno není jen o výplatnici, ale i o servisu pro vaše zaměstnance. Práce u vás musí dávat zaměstnancům z dlouhodobého hlediska smysl a v rámci možností i radost. A proto dokáže schopný manažer štěstí zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat chod firmy.

Přináší totiž do hotelů, kaváren, bister a ostatních provozů určitou nadstavbu v podobě lidskosti a pochopení. Na konci sice vždy záleží hlavně na splněných ukazatelích, ale chytrý podnikatel se stará i o způsoby, které (ne)vedly k dosažení cílů.

Pochopitelně ani zaměstnání kvalifikovaného manažera štěstí nemusí být pro všechny podniky (ekonomicky) výhodné. Co tedy dělat, když ani v takovém případě nechcete rezignovat na psychické zdraví vašich zaměstnanců?

Začněte postupně

Celé úsilí se obvykle vyplatí nastartovat workshopem s odborníkem na psychohygienu, na kterém se vaši zaměstnanci seznámí s teoretickými koncepty a základními technikami. Už jenom pouhá skutečnost, že o psychické (ne)pohodě začnou přemýšlet, může znamenat pozitivní změnu.

Následně dává smysl zařadit mezi pracovní benefity poukázky na návštěvu specialistů, kteří vašim zaměstnancům pomohou s řešením aktuálních, ale i naakumulovaných problémů.

Populární jsou také různé zážitkové akce, na kterých si vaši lidé dokonale odpočinou od pracovního stereotypu. Po hodinách v práci navíc dostanou příležitost poznat ostatní členy kolektivu z úplně nového úhlu pohledu.

Možná si potom sami uvědomí, že Karel (Milan nebo Honza?) není tak špatný, jenom prostě musí v rámci podniku zastávat určitou roli, která obnáší i stresové situace a akutní nedostatek času. Nehledě na skutečnost, že se na pozici manažera posunul teprve nedávno, takže se všechno učí za pochodu.

Pochvaly a správná komunikace

Zpět k oblasti komunikace, která s duševní pohodou vašich zaměstnanců velmi úzce souvisí. Podobně jako v partnerském vztahu, i na pracovišti totiž platí, že klíčem k úspěchu je vzájemný respekt a správná komunikace.

Snažte se v rámci kolektivu podporovat konstruktivní zpětnou vazbu a otevřenou komunikaci. Poskytněte vašim zaměstnancům prostor, aby se s vámi mohli podělit o nápady, ale i obavy.

Určitě chápete, že některé věci se nehodí říkat přímo na place, proto byste měli vašim pracovníkům nabídnout více možností ke komunikaci. Použít můžete například (online) dotazníky, schránku důvěry a roční (měsíční, čtvrtletní atd.) pohovor v kanceláři. Speciálně v hlavní sezoně se často zapomíná na uznání. Přitom správně zvolená slova dokážou s vaším kolektivem opravdové zázraky. Upřímná pochvala během pracovního zápřahu může pro někoho znamenat dokonce mnohem více než pár stovek v ohodnocení na konci měsíce.

Nabídněte možnosti růstu

Duševní pohoda má obvykle přímou souvislost i s naplněním snů vašich zaměstnanců. Pokud ambiciózní žena uvízne na pozici recepční, asi se časem začne poohlížet po nové práci. Přitom možná stačilo nabídnout perspektivu kariérního růstu a za 3–5 let byste měli k dispozici nadšenou provozní se vzděláním v oboru. Podobně i kuchařům se může začít zajídat každodenní rutina. Proč tedy neuspořádat zabijačkové hody, francouzský večer nebo víkend rybích specialit?

Když pro konkrétní akci zaplatíte vašemu kuchaři k ruce externího odborníka na danou oblast, může se toho hodně naučit. A navíc nabídnete vašim zákazníkům nové zážitky, které se zaručeně pozitivně odrazí i ve vašich tržbách.

Opět však záleží na komunikaci. Každý člověk je unikátní, a má odlišné kariérní a životní cíle. Možná si osvědčeného zaměstnance udržíte i drobným zkrácením úvazku, aby mohl v odpoledních hodinách trénovat (amatérský) fotbalový tým.

Upřímný zájem, lidskost a motivační odměny

Když se podíváte na různé přístupy podporující well-being zaměstnanců, obvykle se shodují v jednom naprosto zásadním bodě – staví do popředí (upřímný) zájem o vaše zaměstnance. Kvůli tlaku na efektivitu se v posledních letech trochu zapomíná, že i oni jsou lidé z masa a kostí. Opravdu to není robot A, který za časový úsek X odvede práci za Y peněz. Opravdu to není robot bez emocí, sociálních kontaktů a osobní historie.

Pokud se chcete zařadit mezi oblíbené a vyhledáváné zaměstnavatele, musíte si v první řadě naplno uvědomit, že každý člověk chodí do práce z různých důvodů. Pochází z odlišných poměrů. A v osobním životě musí řešit naprosto unikátní situace. Tohle všechno (ale i další faktory), byste měli promítnout do způsobu vedení a motivování zaměstnanců. Otevřete se vašim pracovníkům, aby věděli, že vás zajímají jejich starosti i podněty ke zlepšení.

A hlavně nezapomeňte pracovní nasazení vašich zaměstnanců náležitě odměnit. Není totiž nic horšího, než když si člověk naplno uvědomí, že mu snaha navíc nic nepřináší.

Je to běh na dlouhou trať

Jak už asi správně chápete, psychická nepohoda zaměstnanců může být způsobena mnoha různými faktory, které se navíc v určité míře zpravidla prolínají.

Pro vedení hotelů, restaurací, kaváren i ostatních provozů je klíčové si uvědomit, že úplně dokonalého pracovního prostředí pro všechny zaměstnance v reálném světě ani nelze dosáhnout. Vždy bude někdo nespokojený. Jedná se spíše o ideál, ke kterému úspěšní podnikatelé míří dlouhodobým procesem postupného zlepšování podmínek na základě potřeb zaměstnanců.

Na (pracovním) trhu nemusíte být nutně nejlepší. Stačí být lepší než konkurence.

editorobsahu99