Primerba Cup 2012

autor: | Bře 19, 2012 | Novinky z Gastronomie

Společnost Unilever, divize Food Solutions vyhlašuje soutěž o nejlepšího kuchaře! Máte zaručený recept na skvělé jídlo, o kterém jste přesvědčeni, že musí určitě uspět? Jste kreativní při osobitém spojování chutí nebo se naopak sbíráte tradiční recepty, které prověřil čas, a ocenili mnozí hosté? Přichází vaše chvíle!

Zkuste se svým receptem uspět v nové kuchařské soutěži Primerba Cup 2012 společnosti Unilever, divize Food Solutions. Kromě profesionálního ocenění, nových zkušeností a zážitků z gastronomického oboru budete mít příležitost získat i zajímavou finanční odměnu ve výši 1000,- Euro pro vítěze, 500,- a 300,- Euro pro druhé resp. třetí místo. Navíc všech dvacet účastníků velkého finále pojede na atraktivní zahraniční zájezd s gastronomickým zaměřením. Soutěž Primerba Cup 2012 pořádaná ve spolupráci s Gourmet Klubem a Československým svazem kuchařů v Praze se ponese v duchu motta „Moderní vaření s tradičními regionálními surovinami“.

Soutěžní jídlo tedy musí být z větší části připraveno ze surovin historicky používaných na českém nebo slovenském území s využitím moderních prvků přípravy a v hlavním chodu nebo jeho příloze musí být v základním kole použit jeden produkt (bylinek, zeleniny či hub) z prestižní řady Knorr Primerba. Kuchařské klání je otevřeno všem ženám a mužům, kteří se učí nebo již úspěšně absolvovali učební obor kuchař/kuchařka nebo odbornou gastronomickou školu a jsou aktivní v kuchařském oboru. Každý soutěžící se může soutěže Primerba Cup 2012 zúčastnit více návrhy. Musí se ale vždy přihlásit s kompletním soutěžním programem na samostatné přihlášce. Soupeři poměří své síly a kuchařský um ve třech soutěžních kolech.

Nutností pro zařazení do základní části soutěže je odevzdání řádně vyplněné přihlášky s uvedením kalkulace na teplé hlavní jídlo s přílohou, vycházející ze surovin tradiční české nebo slovenské kuchyně, a vlastní originální fotografie připraveného soutěžního pokrmu. Kalkulace (receptura) musí být přizpůsobena 10 porcím (pro talířové podávání). Nákupní cena surovin – finanční limit není stanoven, ale měl by odrážet dostupnost jídla pro veřejnost v regionech. Přihlášky do písemné části Primerba Cup 2012 musí být doručeny do 25. března 2012, a to on-line přes přihlašovací formulář na stránce www.unileverfoodsolutions.cz nebo na adresu sídla společností Unilever ČR/SK.

Z došlých přihlášek vybere odborná porota, složená z členů kuchařských spolků České a Slovenské republiky, mezinárodní Asociace WACS, neutrálních našich i zahraničních kulinářských odborníků, na základě mezinárodně daných bodovacích kritérií 30 semifinalistů. Vybraní soutěžící, kteří se kvalifikují z písemné části soutěže, budou po vyhodnocení (10. dubna 2012) písemně vyzváni, aby porotou oceněné pokrmy prakticky předvedli v semifinálové části.

Do semifinále nepostupující účastníci základního kola obdrží diplom účastníka soutěže Primerba Cup 2012. První praktická část – semifinále Primerba Cup 2012 se bude konat v průběhu 2 týdnů v předpokládaném termínu: 16. – 27. dubna 2012 v Praze a v Bratislavě a vybraní kuchaři budou mít v této části soutěže za úkol připravit čtyři porce soutěžního jídla (hlavní chod s přílohou – z písemné části) bez cizí pomoci v časovém limitu 1,5 hodiny a prezentovat je odborné porotě. Pro Mise en place (materiálovou přípravu pracoviště) smí být dle pravidel Primerba Cup 2012 dovezeny a použity pouze suroviny předem neupravené, s některými mezinárodně uznávanými výjimkami, obvyklými pro kuchařské soutěže.

Pouze dvacet nejlépe hodnocených semifinalistů bude mít příležitost předvést své kuchařské umění a utkat se o titul Primerba Cup 2012 v praktickém finále soutěže, které se odehraje v rámci „Slovak Food Festivalu“ v prostorách Bratislavského hradu v termínu 25. a 26. května 2012. Finálová „dvacítka“ vyzvaná odbornou porotou obdrží v předstihu písemně všechny nezbytné informace pro účast ve velkém finále soutěže. Zde budou mít kandidáti na titul Primerba Cup 2012 za úkol připravit v časovém limitu 2,5 hodiny polévku a teplé hlavní jídlo s přílohou (sjednocující surovinu oznámí pořadatel současně s nominací vybraných soutěžících do finálového kola bezprostředně po proběhnutém semifinále).

Finalisté budou muset připravit 6 porcí z vlastních surovin podle svého nově navrhnutého menu zahrnující povinnou surovinu. Během velkého finále budou soutěžící hodnoceni dvěma odbornými porotami dle daných kritérií. První z nich bude bodovat převážně praktické dovednosti soutěžících na jejich pracovišti a hygienu, druhá odborná porota bude senzoricky hodnotit soutěžní menu.

Ocenění nejlepších proběhne po skončení finálového klání a vítězné menu zajistí soutěžícímu nejen titul vítěze Primerba Cup 2012 a další ceny, ale také finanční odměnu ve výši 1 000,- Euro. Stříbrný a bronzový kuchař si odnesou stejně jako vítěz trofej a diplom Primerba Cup 2012, navíc obdrží finanční odměnu ve výši 500,- Euro, resp. 300,- Euro.

Protože si společnost Unilever Food Solutions cení spolupráce s kuchaři v obou zemích, jejich účasti v soutěži a kromě toho je jedním z jejich cílů neustále přinášet nápady a inspiraci v oblasti gastronomie, pozve všechny účastníky finále na společný zahraniční výlet s gastronomickým zaměřením.;