V čele Prague Convention Bureau opět stanula žena. Novou ředitelkou organizace se 1. března 2015 stala Lenka Jarošová. Lenka Jarošová vystudovala management cestovního ruchu na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Zkušenosti z oboru v oblasti sales a MICE získala v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, kde zastávala pozici Corporate & MICE Sales Manager. Později působila jako Business Development Manager v rámci projektu ZIBA a manažer obchodního oddělení v B&B Hotel Prague-City.

Na pozici ředitelky Prague Convention Bureau by ráda navázala na předchozí aktivity organizace s cílem zlepšit a upevnit pozici Prahy jako kongresové destinace na mezinárodním trhu. Svůj zájem a znalosti nových trendů v kongresovém cestovním ruchu by chtěla efektivně využít v oblasti propagace destinace. Za stěžejní pro další rozvoj kongresového průmyslu v Praze považuje aktivní spolupráci s místními subjekty činnými v oblasti cestovního ruchu a kongresové turistiky a orgány veřejné správy.