Údaj vyplývá z rozsáhlého výzkumu, který probíhá ve třech vlnách a vůbec poprvé mapuje způsob propagace samotných provozovatelů turistických cílů a zařízení.

Nezávislý výzkum proběhl v rámci projektu na podporu domácího cestovního ruchu, který se zaměřuje na zjištění úrovně a míry propagace samotných provozovatelů v cestovním ruchu. Svým rozsahem ojedinělé šetření probíhalo zatím ve dvou vlnách pomocí telefonických rozhovorů s více než pěti sty náhodně vybranými respondenty, které tvořili provozovatelé turistických nabídek.

Nejvíce využívaným nástrojem propagace je pro většinu poskytovatelů služeb v oblasti domácího cestovního ruchu internet, vlastní webové stránky má 94 % dotázaných. Mimo ty byl nejčastějším místem propagace právě internetový portál Kudy z nudy, který zná více než 85 % dotázaných z reprezentativního vzorku a aktivně jej využívá více než pětina dotázaných.

„Tento výsledek nás samozřejmě moc těší, je výsledkem našeho dlouhodobého úsilí pomáhat rozvíjet domácí turismus. Kudy z nudy je dlouhodobě největší turistický portál, kde mohou turisté procházet nabídky volnočasových aktivit a prezentace registrovaných provozovatelů, “ uvedl Rostislav Vondruška, generální ředitel České centrály cestovního ruch – CzechTourism, která je provozovatelem portálu Kudy z nudy.

Šetření bylo realizováno v rámci Informační kampaně pro provozovatele, která je zaměřena právě na zefektivnění propagace a zvýšení know-how u samotných provozovatelů. Během realizace Informační kampaně se zvýšila znalost konkrétních variant spolupráce s portálem Kudy z Nudy, mezi které patří zejména bezplatná registrace i propagace turistických akcí a aktivit. Informační kampaň je plánována do září 2014, kdy proběhne i třetí vlna výzkumu mezi podnikateli v domácím cestovním ruchu.

Projekt:

Informační kampaň je součástí projektu „Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu“, jehož hlavním cílem je zvýšení podílu domácího cestovního ruchu na celkovém cestovním ruchu obyvatel ČR. Projekt reaguje na potřebu zvýšení využití potenciálu domácího cestovního ruchu pro růst ekonomiky České republiky vzhledem k tomu, že obyvatelé ČR stále nedostatečně využívají možností trávení volného času a dovolené v Česku. Realizaci Informační kampaně pro agenturu CzechTourism zajišťuje agentura Bílý Medvěd Public Relations s.r.o.

Redakce Gastro&Hotel