České biomléko je dobrým obchodním artiklem. Poptávka ze zahraničí každoročně roste o 100 procent. 

Kvalita mléka z tuzemských ekologických chovů stoupá, tudíž se o české biomléko zajímají zahraniční mlékárny, zejména v sousedním Německu.

Přestože německý odběratel požaduje vyšší standardy, než jaké jsou definované pro bioprodukci mléka Evropskou unií, zájem o tuto poptávku u českých ekozemědělců stoupá. Splnění nadstandardů požadovaných německou certifikační organizací Gäa garantuje za ČR PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Za splnění přísnějších podmínek jsou sedlákům odměnou lepší, a především stabilnější podmínky, od německého odběratele.

K zahájení spolupráce s německými partnery před čtyřmi lety přiměla ekologické zemědělce mléčná krize na trhu s biomlékem. Nejvýznamnější tuzemský zpracovatel – mlékárna Velké Meziříčí – ukončil biovýrobu a sedláci neměli kam své biomléko dodávat. „Dnes se situace sice stabilizovala, přesto však na tuzemském trhu s biomlékem není situace optimální. Samozřejmě bychom si přáli tuzemskou produkci zpracovanou a produkovanou pro tuzemské spotřebitele. Bohužel stav, kdy biomléko končí smíchané s mlékem z konvenčních farem, kde se třeba používá krmivo z geneticky modifikovaných plodin, protože pro bioprodukty nemají mlékárny dostatečný odbyt, se nám nelíbí. Považujeme to za znehodnocení kvalitní suroviny. Navíc cenová politika i přístup mlékáren vůči našim sedlákům není v ČR leckdy vůbec ideální. V Německu je poptávka spotřebitelů po bioprodukci obrovská, tudíž je i výkupní cena suroviny a chování vůči producentům odpovídající,“ sdělila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Největším odběratelem je mlékárna Gläserne Molkerei , kam se vyváží co dva dny tři cisterny biomléka, což představuje 78 tisíc litrů. Mlékárna je pracovává na bioprodukty, zejména mléko, sýry a tvarohy, které jsou určeny zatím pro německý trh, ale výhledově budou dostupné i pro české spotřebitele. Export biomléka do Německa se uskutečňuje prostřednictvím odbytového družstva České biomléko. „Ze strany německého partnera stoupá zájem o senné mléko, které se používá zejména pro výrobu tvrdých sýrů. Členové družstva se proto postupně specializují na tuto komoditu. Senné mléko musí být vždy v biokvalitě. Dojnice musí být krmeny senem, nebo zeleným krmivem, nebo se pást. Nepřípustná je senáž nebo siláž,“vysvětlil Miloš Pátek, předseda odbytového družstva.

Za uplynulý rok družstvo České biomléko vyvezlo přibližně 9,8 miliónů litrů mléka. Od roku 2012 se export prostřednictvím družstva zvýšil o 200 procent. Navýšení vývozu je úzce spjato nejen s rostoucí kvalitou biomléka, ale také nárůstem počtu českých vývozců. Za poslední rok přibylo pět farem, které začaly spolupracovat právě s Družstvem České biomléko. Jedním z nedávno přijatých členů družstva je Farma Otročín, s.r.o. Tento zemědělský podnik chce kvůli kontraktu navýšit svůj chov na 850 krav. Další tři výrobci, kteří vstoupili do družstva České biomléko, jsou farmy  Bergmüller, s.r.o. z Michnice u Rožmitálu na Šumavě a Sufolk, s.r.o. z Čečovic,Čížkova (okr. Plzeň – jih). Mezi exportéry jsou i sedláci Marek Heindl z Jeníkovic (ok. Domažlice) a Radovan Lyer z Prahy, který obhospodařuje zemědělskou půdu v okresech Plzeň – jih a Domažlice.

Produkce biomléka je díky ekologickým standardům (mezi které patří např. povinnost výběhu, volné ustájení, zákaz krmení GMO či řada veterinárních omezení), ekonomicky náročnější. Odpovídající výkupní cena za biomléko je proto pro mnohé sedláky způsobem, jak výrobní program v biokvalitě vůbec udržet. Z celkového objemu vykoupeného českého mléka se dnes v České republice zhruba 30 procent (9 mil. litrů) prodává bez certifikátu přímo do konvenčního zpracování a pouze polovina je skutečně využita k produkci biopotravin.

Odbytové Družstvo ČESKÉ BIOMLÉKO vzniklo v červnu 2012 jako sdružení výrobců biomléka v České republice kteří stáli před rozhodnutím zda ukončit výrobu biomléka pro naprostý nezájem zpracovatelů vykoupit a přiměřeně zaplatit tento produkt. Spojením se a nalezením partnera který měl o biomléko zájem se podařilo zachránit na 13 hospodářstvích tuto výrobu. V prvním kroku to bylo 8 výrobců na Vysočině a k nim se o tři měsíce později přidalo dalších 5 výrobců v Jižních Čechách. V současné době Družstvo vyváží 25-26 000 litrů biomléka denně z 85% v kvalitě Q.

Zdroj: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců