Milí kolegové,

děkujeme vám za poskytnuté nabídky ubytování pro lidi zasažené válkou na Ukrajině. Zvedla se ohromná vlna solidarity a my jsem kontaktováni různými organizacemi i aktivisty o spolupráci a pomoc.

Zároveň nutno říct, že v potřebě rychlé pomoci není tato pomoc koordinována a ubytování v posledních dnech poptává nejen Ministerstvo vnitra, ale také MMR, kraje, destinační společnosti, nadace, jednotlivci atd.

Chtěli bychom Vás informovat, že nabídku za členy AHR, posíláme hromadně Ministerstvu vnitra – Správě uprchlických zařízení, kteří vás budou v případě potřeby kontaktovat přímo, nebo přes složky integrovaného záchranného sboru. Kontaktní osobou pro nás je Klára Doubová – Správa uprchlických zařízení, kdoubova@suz.cz, tel: +420774999316

Ministerstvo vnitra předpokládá, že nabídku využije k pokrytí následujících 3-4 týdnů. Ve středu proběhne první schůzka o podmínkách následného postupu.

Zároveň nám bylo potvrzeno cizineckou policií, že k pokud jde o ohlašování ubytování cizinců, nic se nemění, ohlašujete všechny bez ohledu na to, jaký druh pobytu mají. Většina přijíždí s pasem, nicméně mohou mít i  karty vydané při překročení hranic, nebo mohou přijet bez ničeho. Do systému je nutné uvést.

Až budeme mít potvrzenou informaci, zda lze v tomto případě aplikovat odpuštění místních poplatků ze zákona, či bude potřeba řešit z úrovně jednotlivých měst, dáme Vám zprávu.  

V případě potřeby jsme Vám k dispozici

Děkujeme!

————

ING.KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ
GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ  AHR ČR

Revoluční 13, 110 00 Praha 1
TEL.:   + 420 236 042 387
GSM: + 420 774 345 454
email: zachariasova@ahrcr.cz
www.ahrcr.cz

Redakce Gastro&Hotel