Polárium aneb mráz přítel člověka

autor: | Úno 12, 2017 | Technologie | 0 komentářů

Vysoká nabídka ubytovacích kapacit a každodenní starosti s jejich vytížeností. To je jedna z mnoha starostí provozovatelů hotelů, ale například i lázní. Vždyť lázně jsou vlastně také hotel. Jen s podstatně širší nabídkou služeb. Proto provozovatelé lázeňských domů hledají nejrůznější možnosti, jak svým klientům pobyt zpestřit. Jako první lázně v České republice proto instalovali Lázně Teplice nad Bečvou polárium.

Jak vlastně polárium na lidské tělo působí?

Jak vlastně polárium na lidské tělo působí? Principem celotělové chladové terapie je využívání střídavých účinků velmi nízkých a pokojových teplot  na lidský organismus. Základní princip je do jisté míry obdobný jako u sauny. Sauna pracuje s vlhkým a ohřátým vzduchem o teplotě plus 60 až 110°C. Chladová terapie používá účinek extrémních chladových hodnot v rozmezí minus 110 až 160°C. Výrazným rozdílem oproti sauně je ale skutečnost, že zatímco po sauně je doporučován klid a odpočinek, po polariu je naopak žádoucí intenzivní pohyb.

Polárium a lidské zdraví

A jaký má polarium vliv na lidské zdraví? Následkem extrémního ochlazení povrchu kůže se bleskově utlumí kožní nervová zakončení, čímž se sníží vnímání bolesti. Po ukončení procedury se povrch těla rychle oteplí a až čtyřnásobně se zvýší místní prokrvení. Kromě léčebného působení místního překrvení byl prokázán i preventivní místní efekt v procesu stárnutí a degenerace podkožního vaziva při celulitidě. Kromě léčebných a rehabilitačních účinků lze očekávat i velmi dobrý kosmetický efekt této metody. Dále má za následek celou řadu pochodů v organismu vedoucích k příznivému ovlivnění různých onemocnění, především revmatických.

Terapie staví na endorfinech

Během metody dochází k vyplavení hormonů endorfinů, což vyvolává prakticky u všech osob po absolvování terapie pocit mimořádné tělesné síly a duševní pohody.

Výborné je i využití kosmetických efektů léčebné metody jako doplněk jiných kosmetických zákroků na kůži a efektu anti ageing.  V literatuře se také uvádí příznivé působení na psychické rozpoložení člověka a pozitivní efekt na sexuální apetenci.

Začalo to v Japonsku

Poprvé se začala celotělová chladová terapie používat v Japonsku v sedmdesátých letech 20.století. První výsledky publikoval profesor T.Yamauchi při léčení revmatických kloubních chorob a astmatu.

V osmdesátých letech 20.století se celotělová chladová terapie rozšířila i do Evropy, nejprve do Německa, potom do Polska a dalších států.

Mrazivé kuriozity

Mráz ve válce

Studiu vlivů extrémních podmínek na člověka, především chladu, se věda zabývá přibližně sedmdesát let, i když zkušenosti s extrémním chladem jsou pochopitelně mnohem starší. Od 17. století pronikali stále častěji odvážní mořeplavci stále dále za oba polární kruhy a získávali nové poznatky o zemích věčného sněhu a ledu. Prvním velkým zimním exodem bylo tažení císaře Napoleona I. na Rus v roce 1812, kdy především vlivem zimy, hladu a vyčerpání došlo k devadesáti procentním ztrátám obou válčících armád. Dochované paměti jsou dodnes hrůzným čtením, žádný účastník tažení starší padesáti let celkové útrapy nepřežil.

Mráz na Titanicu

V roce 1912 ztroskotala největší a nejmodernější loď světa – Titanic. Podle četných svědectví vydrželi lidé z Titanicu ve vodě naživu nejdéle hodinu, teplota vody se pohybovala jen kolem 2°C..

Mrazivý rekord z Beskyd

Přesně 8 minut a 10 vteřin strávil ve více než 120 stupňovém mrazu polaria psycholog Andrew Urbiš (60) z beskydské obce Ostravice. Vytvořil tak zřejmě světový rekord v délce pobytu člověka v extrémním chladu. Na sobě přitom měl jen trenýrky, ponožky, rukavice, na hlavě čelenku a na ústech roušku. Podle dostupných informací, které však nejsou zadokumentovány, vydržel dosud člověk v tak silném mrazu maximálně 7 minut.