Plzeňský závod společnosti Stock Plzeň-Božkov získal prestižní mezinárodní certifikaci podle potravinářské normy IFS Food. Nyní tak jsou oba výrobní závody Stock Plzeň-Božkov, z nichž jeden se nachází v obci Prádlo a druhý v plzeňské části Božkov, plně certifikovány na velmi vysokou úroveň kvality ve všech klíčových oblastech provozu a výroby.

„Očekáváme, že získání certifikace IFS Food ještě více zvýší reputaci našich značek a podpoří vysokou důvěru spotřebitelů v naše produkty. Pomůže nám také v plnění požadavků obchodních řetězců, protože je důkazem bezpečnosti našich produktů nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou,“ vysvětluje přínosy Josef Bergl, ředitel výrobního závodu Stock Plzeň-Božkov.

Certifikace IFS Food, kterou uděluje organizace SGS, garantuje bezpečnost a kvalitu procesů a výrobků potravinářských společností a díky tomu i bezpečnost spotřebitelů. Získání certifikátu předchází podrobný audit, během kterého jsou hodnoceny požadavky, které musí firma pro jeho získání splňovat. Kromě IFS Food jsou výrobní závody Stock Plzeň-Božkov certifikovány také v oblastech Environmentální management – ISO 14001, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ISO 45001 a všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a akreditovaných laboratoří (systém řízení akreditované laboratoře) – ISO/IEC 17025:2018.

Redakce Gastro&Hotel