Pisco competition

autor: | Úno 13, 2013 | Novinky z Gastronomie

Tým baru La Casa de la Havana vieja ve spolupráci se společností Dinex CZ, s.r.o. pod odbornou záštitou České barmanské asociace, o.s. připravili barmanskou soutěž na téma koktejly na bázi Pisca. Tento destilát a především koktejly z něj vyrobené jsou v barech v posledních letech velice oblíbené a proto bude mít soutěž za cíl ještě více zvýšit povědomí barmanů a motivovat je k přípravě nových koktejlů.

Samotná soutěž bude probíhat podle následujících pravidel.

Datum: 4.3.2013

Místo: Bar La Casa Havana,
Opatovická 28, Praha 1

Pořadatel: La Casa de la Havana vieja a společnost Dinex CZ, s.r.o.

Odborná záštita: Česká barmanská asociace, o.s.

Kategorie soutěže: CLUB COMPETITION

Registrace přihlášek: do 24. 2. 2013 na e-mail krystof@casahavana.cz
registrace je podmínkou účasti v soutěži!

Porota: Aleš Svojanovský, Rafael Diaz, Pavel Šíma

Počet účastníků: 12
rozhoduje rychlost přihlášení

Typ koktejlu: bez limitů.
Test znalostí: ano

Hodnocení soutěže: Soutěž budou hodnotit renomované, uznávané a respektované barmanské osobnosti.

Porotci budou v přímém kontaktu se soutěžícím během celého vystoupení a budou hodnotit jak techniku práce a komunikaci, tak zároveň nápoj ochutnají a ohodnotí jakost a vzhled hotového cocktailu.

Bodování: Získané body ode všech komisařů budou sečteny a vítězem se stane soutěžící

s nejvyšším počtem bodů. V případě shody rozhodne jakost nápoje. Technický i jakostní formulář bude představen při rozpravě. Hodnocení testu bude standardní – správná odpověď = kladný bod. Bodové poměry budou nastaveny tak, aby celková dosažitelná

bodová hodnota obsahovala zhruba 60% bodů z jakosti nápoje, 30% bodů za technickou zdatnost a 10% bodů z testu.

Povinné složky: Soutěžící je povinen použít v každé kategorii min. 2cl Pisco. Použito bude Pisco Queirolo Quebranta 42% a Pisco 7Siete Tinajas Acholado 40 %. Dodá pořadatel Dinex CZ. Použití dalších alkoholických i nealkoholických nápojů není nijak omezeno.

Soutěžící si kromě Pisco musí všechny ostatní suroviny zajistit sám na vlastní náklady.

Počet porcí: 2 porce

Časový limit: 6 minut na oba nápoje

Led a občerstvení: základní led dodá pořadatel La Casa Havana v provedení kostky a tříšť. V průběhu soutěže bude zajištěno i malé očerstvení.

Receptura: Musí být nová, nikde nezveřejněná a s originálním názvem.

Receptury se stávají majetkem pořadatele soutěže, bez nároku na honorář v případě jejich zveřejnění.

Dekorace: musí být vyrobena a zkompletována během přípravy v přípravně nebo na „open baru“

Dekorace musí být jedlé!
Dekorace nesmí vyjadřovat identifikovatelný znak.

Ceny: Poháry CBA, Pisco Queirolo Quebranta a další zajímavé ceny

Časový Harmonogram:

10:30 – 11:00 Zahájení registrace

11:00 – 11:30 Rozprava se soutěžícími, losování
11:30 – 11:45 Písemný test

12:00 – 15:00 Průběh soutěže
15:30 Vyhlášení výsledků a předání cen