O vzdělávání v cestovním ruchu je velký zájem

autor: | Bře 20, 2013 | Novinky z Gastronomie

Agentura CzechTourism spustila 18. 2. registraci pro zájemce o vzdělávání v oboru cestovního ruchu s názvem „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“. Už za prvních čtrnáct dní je jasné, že o projekt je velký zájem. Do 4. března se přihlásilo více jak 197 společností z oblasti cestovního ruchu.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu a nabízí bezplatné vzdělávání pro podniky a jejich zaměstnance. „Hlavním cílem je přispět k rozvoji kvalifikace zaměstnanců v oboru cestovního ruchu a posílit tak jejich konkurence schopnost a stabilitu na trhu práce,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.
Z analýzy prvních čtrnácti dní registračního procesu vyplývá, že nejčastějšími chybami při registraci jsou – volba neoprávněných CZ NACE, nevhodná právní forma společnosti a registrace podniků, které mají provozovny, tedy i zaměstnance pouze na území hlavního měst.
„Jsem velmi rád, že je projekt pro uchazeče tak atraktivní, přesto zájemce nabádáme k větší pozornosti při registraci a k seznámení se s podmínkami účasti v projektu, aby nedocházelo ke zbytečnému vyloučení z registrace,“ dodal Vondruška.
Dokončení procesu registrace se správně zadanými údaji je otázkou pouze několika dní. Školení budou probíhat ve všech regionech České republiky a od dubna 2013 je v plánu začít s prezenční výukou. Pro zájemce je připraveno 66 vzdělávacích modulů, 66 odborných publikací a 21 e-learningových modulů. Ukončení kurzů je zatím plánováno na 31. října 2014.
S projektem se můžete více seznámit na www.vzdelavani.czechtourism.cz, zde se můžete také registrovat a přihlásit se na kurz.