Nový rekord: 2 miliony přenocování českých turistů v Rakousku

autor: | Úno 3, 2012 | Novinky z Gastronomie

V roce 2011 dosáhla rakouská ubytovací zařízení nového rekordu v pobytu hostů z České republiky s celkovým výsledkem 2.078.000 přenocování.Česká republika se tak stala sedmým nejdůležitějším trhem pro rakouskou turistickou branži.

Počet 2.078.000 přenocování odpovídá růstu o 5,3% a poprvé tím byla zdolána dvoumilionová hranice. Příjezdy českých hostů vzrostly o 6% na celkových 603.000.
K takto velkému nárůstu nedošlo jen v souvislosti s pobytem zimních hostů, trávících v Rakousku lyžařskou dovolenou. „Obzvlášť velký byl nárůst počtu přenocování v letních měsících (+12,8%), způsobený stoupajícím zájmem o aktivní letní dovolenou v Rakousku – turistiku v rakouských horách, cykloturistiku, ale i koupání v četných teplých jezerech. „ řekla ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung paní Ingrid Sieder.

Rakousko dosáhlo v roce 2011 nového rekordu v počtu hostů i celkově: 34,6 milionu příjezdů znamenalo nárůst o 3,6% resp. 1,2 milionu. S výjimkou roku 2009, poznamenaného mezinárodní hospodářskou krizí, stoupá počet hostů bez přerušení již od roku 1998. Počet rakouských hostů vzrostl v roce 2011 o 2 % na 11,6 milionu, počet zahraničních pak o 4,5%, na 23 milionů.
Počet přenocování stoupl o 0,8%, na 126 milionů, což je historicky páté nejvyšší číslo.
35,3 milionu (+0,7%) přenocování rakouských hostů představuje nejvyšší dosud naměřený údaj. Počet přenocování zahraničních hostů činil 90,7 milionů (+0,9%).

Velmi vysoké přírůstky v počtu přenocování v Rakousku zaznamenalo kromě České republiky též Švýcarsko (+13%), Rusko (+26%) a Španělsko (11%). Také středoevropské trhy jako je Maďarsko (+6%) a Polsko (+7%) se vyvíjely pozitivně. Pokles zaznamenala destinace Rakousko ve Velké Británii (-4,6%), Dánsku (-3,4%) a v USA (-3,2%). Na dvou velkých trzích, tj. na německém a nizozemském, se projevil trend ke zkracování doby pobytu. Díky tomu byl zaznamenán vzestup počtu příjezdů (Německo +2,0%, Nizozemsko +1,6%), avšak přenocování obdobnou měrou kleslo.

Zdrojem uvedených dat o rakouském cestovním ruchu je Statistik Austria. Jsou založena;na přesných údajích za měsíce leden až listopad 2011 a předběžném propočtu za prosinec.