Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá, že se vládní návrh novely zákona o EET konečně dostal do projednávání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Snahy o její zastavení a dokončení původního záměru, poškozují poctivé podnikatele v pohostinství a dále udržují nerovné podmínky podnikání. Současný stav pouze diskriminuje část podnikatelů, a tudíž není možné, aby se tato povinnost trvale týkala pouze obchodu a části stravovacích služeb. 

AHR ČR vítá skutečnost, že novela přináší převedení některých služeb, včetně stravování v restauracích do nejnižší sazby DPH, tedy 10%. „To je změna, která podpoří drobné podnikání a jeho další rozvoj mnohem výrazněji, než neustálé diskuse o tom, jak evidence tržeb poškozuje podnikání. Podporu EET a zefektivnění inkasa daní jsme vždy spojovali s následným snižováním daňové zátěže podnikatelů a je to cesta správným směrem“ uvedl Václav Stárek, prezident AHR ČR. Evropská konfederace HOTREC a AHR ČR vydaly společně také případové studie, které prokazují pozitivní vliv snižování daňové zátěže, konkrétně DPH, na rozvoj národního hospodářství.

EET jako krok správným směrem

AHR ČR vnímá EET jako projekt, který by měl zajistit stejné podmínky pro všechny podnikatele a přispět ke snižování šedé ekonomiky. Současná situace, kdy se povinnost evidovat tržby vztahuje pouze na některé provozovatele služeb veřejného stravování, dále prohlubuje nerovnou hospodářskou soutěž. Pro příklad, na jednom místě může podnikat jak restaurace, tak stánek s občerstvením a nabízet stejné produkty, přičemž pouze restaurace má povinnost tržby elektronicky evidovat. Zavedení EET na všechny hotovostní platby je tudíž nutné dokončit.

Hotely a restaurace byly prvními subjekty, které začaly evidovat tržby elektronicky a to přesto, že tato oblast podnikání zdaleka není hlavním zdrojem šedé ekonomiky, jak je mnohdy tvrzeno. Po více než ročním fungování EET nebyly prokázány žádné zásadní technické problémy, ani dramatické snížení počtu ubytovacích a stravovacích zařízení z důvodu zavedení EET.

Ilustrační foto, zdroj: ČTK