Nově vypsané kurzy Akademie AHR pro období zima 2017 – díl II.

autor: | Pro 28, 2016 | Nezařazené, Novinky z Gastronomie | 0 komentářů

Akademie AHR vypisuje kurzy na období zima 2017.Ať se již jedná o témata známá a stále účastníky kladně hodnocená a členy požadovaná, tak i o témata zcela nová, jež jistě poslouží k rozšíření našich, nejen pracovních obzorů. Nově plánujeme i speciální balíčky kurzů v rámci konceptu Manažerské Akademie AHR.

Jak efektivně trénovat své zaměstnance – lektorské dovednosti pro vedoucí zaměstnance

09.02. 2017 09:00 – 16:00 Adresa: Sídlo AHR, Revoluční 13 Lektor: Ing. Aleš Procházka
Cena: 2 900 Kč

Cílem kurzu je zprostředkovat vedoucím zaměstnancům, lektorům a trenérům (lidem z praxe) nejdůležitější základní poznatky pro lektorování a vzdělávání dospělých.Účastní ci kurzu se seznámí s psychologií pozornosti a jak s ní pracovat při školení. Dále se seznámí se základními principy fungování mozku a paměti pro lepší a snadnější učení. Účastníci si vyzkouší vybrané metody vedení kurzu, cvičení a typologické testy.

 • Seznámí se strukturou a přípravou kurzu.
 • Jak v týmu vzbudit chuť se vzdělávat a profesně růst?
 • Na co se při lektorování zaměřit?
 • Jak to udělat, aby si lidé z vašich školení pamatovali co nejvíce?
 • Jak si školení připravit?

Znáte dobře vaše nové legislativní povinnosti v oblasti gastro provozu?

Cena: 3 500 Kč
 • Ať již s businessem začínáte či si jen potřebujete ujasnit, že veškeré nové zákonem dané požadavky máte správně řešeny.
 • Víte, že v květnu letošního roku budou vydána zásadní pravidla pro požadavky státního dozoru?
 • Víte, že bude aktualizován stěžejní zákon 110/1997 Sb. o potravinách?
 • Znáte všechny dozorové orgány a jejich požadavky?
 • Víte, že hrozí vysoké pokuty v rámci správního řízení při nedodržení zákonem daných požadavků?

Osnova kurzu:

 • HACCP (zpracování, certifikace, audit, konzultace, související dokumenty)
 • ČOI a její požadavky a způsoby kontrol
 • Veterinární správa a její požadavky a způsoby kontrol
 • SZPI a její požadavky a způsoby kontrol
 • BOZP v restauračním prostředí (dokumentace, revize, školení)
 • Hygienické minimum
 • Odpadové hospodářství

Nové typy kontrol – nové rozložení kompetencí dozorových orgánů

Housekeeping, modul 2

Cena: 2 900 Kč

Seminář je volným pokračováním semináře Housekeeping, modul 1.

V úvodu je zdůrazněno, že housekeeping je typicky nákladové středisko. Obsahem semináře jsou současné trendy a osvědčené postupy v oblasti řízení lidí včetně jejich motivace, organizace práce a kontroly, neboť právě lidské zdroje představují jeden ze strategických nákladů celého úseku. Interaktivní pojetí semináře umožňuje účastníkům vyzkoušet si celou řadu situací přímo na sobě. Krom jiného se též dozvědí praktické zkušenosti, jak sestavit kvalitní tým, jak si jej pokud možno dlouhodobě udržet, jak na řízení nákladů, atd.Seminář je určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům housekeepingu a celkově všem, kteří se na řízení tohoto úseku podílejí.

Ke konci roku 2016 se připravuje volné pokračování semináře – Housekeeping, modul 3.

Během tohoto semináře bude hlavní pozornost věnována detailnímu řízení nákladů na úseku housekeeping a efektivnímu nastavení systému. Kmenoví zaměstnanci či outsourcing, výhody a nevýhody. Proč a jak dělat tréninky pro zaměstnance, praktické ukázky. Seminář bude opět pojat interaktivně včetně názorných příkladů. Seminář bude určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům housekeepingu a celkově všem, kteří se na řízení tohoto úseku podílejí.

Krizové situace v provozu a psychologická podpora

Cena: 2 900 Kč

V hotelovém či restauračním provozu mohou nastat nečekané krizové situace extrémně stresujícího charakteru, např. náhlé úmrtí, násilí, požár, závažný úraz, živelná katastrofa apod. Buďte připraveni a umějte se v rámci vašeho týmu s těmito situacemi vypořádat.Během kurzu se seznámíte s pojmem akutní krize, krizová intervence, s průběhem akutní reakce na stres a s tím, jakou psychologickou podporu je možné účastníkům krizové situace poskytnout. Prakticky se seznámíte s technikami přímé podpory účastníků krizové situace /defusing, debriefing, práce s panikou, dechová cvičení, grounding, centering/. Zmíníme téma pracovního vyhoření a jeho prevenci.

Já šéfem – má nová role

Cena: 2 900 Kč

Jednodenní seminář na téma jak zvládnout svou novou roli v práci po svém povýšení aneb co mě čeká, když se stanu šéfem. Povíme si o změně role v rámci týmu a jak se jí nejlépe zhostit, jak být dobrým šéfem svým současným či předchozím kolegům, jak nepřijít o stávající přátelské vztahy, jak dobře vést svěřený tým a plnit nové povinnosti směrem ke svým nadřízeným. Naučíte se jak dobře naslouchat, jak rozdělovat a delegovat práci a jak kontolovat výsledky. Vyzkoušíme si základy koučování a mentoringu v praxi v rámci modelových situací.

Sociální sítě na den

Cena: 2 900 Kč

Účastníci kurzu se seznámí s následujícími sociálními sítěmi a jejich možnostmi v marketingu a komunikaci se zákazníky: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ či Periscope, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Flickr, Foursquare, Yelp a další.

Účastníci získají dostatečné znalosti k výběru vhodných sociálních médii a jejich efektivního využití.

Emoční inteligence – řešení obtížných situací se zaměstnanci

Cena: 2 900 Kč

Základem emoční inteligence je spolupráce našeho emočního centra (amygdala) a racionálního myšlení. V této spolupráci se odráží mnoho poznatků, které nám emoční inteligence přináší a díky kterým můžeme lépe chápat naše vlastní jednání, ale i jednání lidí okolo nás během konfliktů, stresových situací nebo vyjednávání.Dozvíte se o zajímavé a tolik potřebné informace amygdale (která se významně podílí na motivaci člověka), o technikách naslouchání, o emoci a emočních vrstvách, o ptačí typologii a mnohé další. Taktéž navážeme na možnosti řešení obtížných situací se zaměstnanci, přineseme účastníkům kurzu komunikační techniky slovní sebeobrany, naučíme je pracovat s emocemi svými, ale i s emocemi zaměstnanců a poskytneme praktický návod, jak se na obtížné nebo nečekané rozhovory preventivně připravit.