Nové cíle agentury CzechTourism: uspořit na provozu zahraničních zastoupení a posilovat marketingové aktivity s akcentem na světové trendy cestování

autor: | Dub 16, 2013 | Novinky z Gastronomie

Snaha o zvýšení konkurenceschopnosti a o udržení ekonomické výkonnosti oboru cestovní ruch, ale také snaha o jeho další rozvoj, je navázána na marketingovou strategii agentury, jejíž součástí jsou i změny v jejich zahraničních aktivitách.

Ušetřit fixní náklady na provoz některých zahraničních zastoupení agentury CzechTourism v Evropě a zaměřit se na posilování marketingu na silných zdrojových trzích, ale i v zemích, kde nebude agentura prostřednictvím poboček působit“,to je dle slov generálního ředitele CzechTourism Rostislava Vondrušky cesta, kterou se agentura vydává na základě statistických dat, ale také s přihlédnutím na spotřební chování zahraničních turistů v průběhu roku 2012.

„Z nejnovějších výzkumů našich i světových agentur je zřejmé, že se nyní budeme soustřeďovat na vzdálené trhy jako je Čína, Jižní Amerika a USA“, dodává Vondruška.

I po uzavření poboček v Kyjevě, ve Vídni a ve Frankfurtu nad Mohanem operuje agentura 22 funkčními a aktivními zastoupeními, která propagují Českou republiku po celém světě, přičemž v plánu je otevření dalších zastoupení, a to v Mnichově a v Hongkongu.

„Rušení kanceláří ve zmíněných destinacích neznamená automaticky přerušení marketingových aktivit na Ukrajině, v Rakousku a v západní části Spolkové republiky Německo. Naopak letošní integrované marketingové kampaně počítají s propagací České republiky a zejména jejích regionů v těchto zemích“, doplňuje informace o změnách generální ředitel agentury.

Dalším z cílů agentury CzechTourism je posilovat marketingové aktivity na vzdálenějších trzích, které v celosvětovém měřítku vykazují dlouhodobý trend zvyšování poptávky zejména na cestách do Evropy, například ve Spojených státech amerických.

Skupina Travel Leaders Group zveřejnila výsledky průzkumu “Travel Trends Survey”, z nichž vyplývá, že 92% všech dotázaných respondentů z řad cestovních kanceláří uvedlo, že jejich klientela plánuje utratit stejně nebo více za cestování v roce 2013 v porovnání s rokem 2012. Průzkumu se zúčastnilo na 1 500 respondentů ze skupiny Travel Leaders Group – především manažerů renomovaných cestovních kanceláří jako například Nexion, Tzell, Vacation.com a další.

Největší nárůst cest se očekává právě do Evropy. Již nyní má přes 80% dotázaných více rezervací než v loňském roce.

„Rok 2013 vypadá podle Travel Leaders Group pro Evropu velmi příznivě, trend rezervací poukazuje na výrazný nárůst transatlantických cest a návrat spotřebitelské důvěry,“ tvrdí Michaela Claudino, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourismu v New Yorku a zároveň dodává: „Česká republika se zařadila mezi top hot a trendy evropské destinace pro rok 2013 a v hodnocení obsadila třetí místo hned za Chorvatskem a Tureckem“.

Claudino zároveň předkládá průzkum agentury MMGY Global, která se dotazovala 2 300 respondentů. Z průzkumu vyplývá, že se spotřebitelská důvěra vrací na úroveň před recesí v roce 2007. Téměř 57% Američanů (136 milionů lidí) plánuje uskutečnit mezinárodní cestu v nejbližších šesti měsících.

Podle Travel Agent Central je střední a východní Evropa stále populárnější a někteří touroperátoři (TO) rozšiřují svoji nabídku právě o tento region. Letos například zařadila nově do svého programu Českou republiku firma Journeys International. Tomuto trendu odpovídá i nárůst bookingu do České republiky u velkých TO jako například Collete Vacations (nárůst o cca 58%) nebo Isram (30%).