Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru zavřela restaurace a penziony. Nucená přestávka ale dává podnikatelům v pohostinství alespoň příležitost k modernizaci a energetickým úsporám, na což v běžném provozu obvykle nebývá moc prostoru. Například přechod od elektřiny k vytápění a ohřevu vody plynem může znamenat úsporu až koruny na kilowatthodině, což mohou být i vyšší desítky tisíc korun ročně.

Změnit technologii vytápění a ohřevu může v některých restauračních provozech a ubytovacích zařízeních vyžadovat i několik měsíců dlouhý proces. V plném provozu je to tudíž obvykle velmi náročné. Současná nucená „uzavírka“ z důvodů nouzových opatření tak pro modernizaci potřebných technologií nabízí potřebný prostor. Hotely a penziony mohou snadno modernizovat například vytápění, což jim v budoucnu přinese nemalé úspory. Současného „lockdownu“ ovšem mohou využít i běžné domácnosti, třeba jen proto, že více pracujeme z domova, a tím pádem lze jakoukoli rekonstrukci snáze provést.

Plyn ze zásobníku šetří desítky tisíc

Asi nejčastější modernizační variantou je u vytápění přechod od tuhých paliv nebo elektřiny na plyn. Ten je přitom možné realizovat i u penzionů a chat v odlehlých oblastech, kde není plynová přípojka. Při instalaci zásobníků na kapalný propan může úspora na energiích narůst do vyšších desítek tisíc korun ročně. „Kupříkladu pro penzion s osmi pokoji a restaurací jsme úsporu při přechodu od vytápění elektřinou vyčíslili na 143 tisíc korun ročně, a to i při započítání všech poplatků,“ popisuje možné snížení nákladů na energie při přechodu na úspornější technologie vytápění Jiří Karlík ze společnosti Primagas. Zákazník v tomto případě na jedné kilowatthodině ušetří 0,75 Kč, úspora však může být v závislosti na konkrétních podmínkách ještě vyšší – klidně i 1 Kč/kWh.

Přechod na plynové vytápění s sebou samozřejmě nese také nutné investice do nového plynového kotle a případně také do zásobníku.  Při úspoře ve výši desítek tisíc korun ročně se ale tato investice může začít vracet už druhý rok. Navíc do zásobníku na propan není nutné investovat vůbec, protože ten může být od dodavatelské firmy pronajat, a to v podstatě za cenu, která je v kontextu celkových nákladů symbolická.

Nezapomeňte na podporu státu

S ohledem na mimořádnou epidemickou situaci prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programu Nová zelená úsporám všechny lhůty pro doručení podkladů k žádostem do 1. 2. 2021. Do stejného data probíhá příjem žádostí o dotace v rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Tato výzva se kromě obcí, měst nebo veřejných institucí či neziskových organizací a dalších týká také firem a podnikatelů. O dotaci na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení škodlivých emisí je možné žádat v uhelných regionech, tedy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Tuhá paliva jsou stále nejlevnější. Vyplatí se?

Při srovnání s tuhým palivem vychází cena vytápění a ohřevu vody zemním plynem nebo propanem ze zásobníku podle propočtů odborníků mírně dráže – asi o 0,7 Kč/kWh. Je však potřeba brát v úvahu také další faktory, jako je například nutnost přípravy paliva a přikládání do kotle. „Tuhá paliva jsou stále nejlevnějším zdrojem energie, vyžadují ale velké prostory pro skladování a také náklady a čas na manipulaci. Přechodem na plyn lze zajistit bezobslužný, výkonný a univerzální zdroj energie jak pro kuchyň a restauraci, tak pro vytápění objektu a ohřev vody,“ doplnil Jiří Karlík. A dodává, že čas zaměstnanců či majitele je ve výsledku vždy to nejcennější a nejdražší. S dobrým energetickým managementem tak může podnikatel přesměrovat úsilí své i zaměstnanců tak, aby se mohl naplno věnovat zákazníkům a rozvoji podnikání namísto skládání dřeva nebo uhlí. Touto optikou může být energie z plynu s tuhým palivem nakonec cenově srovnatelná.

Velkou výhodou renomovaných dodavatelů plynu je také odborná záruka. Obchodní zástupce zde totiž obvykle funguje také jako energetický specialista, který přímo pro dané místo připraví a koordinuje celý proces od kalkulace přes projekt, schválení a instalaci až po první plnění. Dobrý dodavatel plynu do zásobníku většinou také nabízí čistý propan. Ten je díky čistšímu provozu výhodný zejména v kuchyni, navíc bez problémů funguje i ve velkých mrazech.

Redakce Gastro&Hotel