Nové etikety budou varovat zákazníky nejen před alergeny v jídle

Prodejci potravin musí od ledna 2015 povinně uvádět informace o nebalených potravinách přímo v jejich blízkosti. Ukládá jim to nový zákon. „Zákazníkům novela přinese lepší možnost pro rozhodování ve chvíli, kdy si kupují u pultu například krájený sýr, salám nebo pečivo. Lidé tak budou znát údaje o složkách zboží, případných alergenech, ale také jméno výrobce, což jim může usnadnit výběr,“ říká Kateřina Lacinová, vedoucí auditorka společnosti Bureau Veritas, která provádí audity v potravinářských provozech.

Zákazníci budou lépe informováni o kupovaném zboží

„Zákazníci budou díky novele zákona o potravinách rozhodně lépe informováni a budou přesně seznámeni s tím, co kupují. Novela usnadní život například spotřebitelům, kteří jsou alergičtí na některou ze složek potravin. Pokud tato složka není přímo součástí názvu nebalené potraviny, například skořápkové plody, sójové boby, lidé se o ní dozvědí z etikety nebaleného výrobku v místě prodeje. Z hlediska spotřebitele je nová legislativa užitečná, prodejcům potravin ale přináší zvýšené náklady na výrobu těchto nových popisků,“ říká vedoucí auditorka Kateřina Lacinová.

Zvětší se popisky balených potravin

Změna zákona přinese také zvětšené písmo u textů na balených potravinách, výrobce bude muset zajistit rovněž jeho čitelnost. „Nemělo by se tak stávat, že písmena nebo číslice budou rozmazané nebo obtížně čitelné kvůli nevhodně zvolenému podkladu. V rámci auditu prověřujeme, zda je stanovena odpovědnost za sledování změn v legislativě a zda jsou realizovány potřebné kroky k tomu, aby byly změny v legislativě včas zapracovány do dokumentace společnosti a zavedeny do praxe,“ říká Kateřina Lacinová, vedoucí auditorka Bureau Veritas.

Lidé budou vědět, z které země pochází kupované potraviny

Novela ukládá všem obchodníkům, kteří ročně vydělají nad 5 miliard korun, i další povinnost. Musí uvádět u vstupu do marketu seznam pěti zemí s uvedením procentuálního podílu, odkud obchod balené i nebalené potraviny odebírá, tedy například Španělsko 50 %, Polsko 25 % atd. Rozhodujícím kritériem je nicméně sídlo dodavatele, nikoli původ potravin, kde byly skutečně vyrobeny.

Větší postihy pro nepoctivé výrobce a obchodníky

Protože dojde ke sjednocení potravinářské terminologie v EU, mělo by být také jednodušší postihovat nepoctivé výrobce a prodejce. „Evropské právo se prakticky implementuje do toho českého národního a upřesní se tak i rezortní odpovědnost. Kromě potravin pro kojence a zvláštní účely bude mít za celý trh odpovědnost pouze ministerstvo zemědělství a ne hned několik rezortů jako tomu bylo doposud. Za uvádění spotřebitele v omyl, to znamená za označení potraviny, které není v souladu s požadavky zákona o potravinách, hrozí viníkovi pokut až 50 milionů korun. Dříve tato oblast nebyla mezi správní delikty zařazena,“ uzavírá Kateřina Lacinová, vedoucí auditorka Bureau Veritas pro segment potravinářství.

Výběr z důležitých informací, které musí obsahovat štítky u nebalených potravin podle nového zákona, zdroj Bureau Veritas:

· Obsažené alergeny

· Údaje o hlavních složkách potravin

· Datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti

· Jméno výrobce a jeho adresa

· Informace o původu zahraničních potravin (nebalených i balených)

· Údaje o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí (např. umělá sladidla, chinin, kofein, varování před fenylalaninem pro nemocné fenylketonurií apod.)