KURZY UBYTOVÁNÍ:

Rezervace

Místo, kde lze správným přístupem zvýšit tržby Vašeho zařízení. Při špatně nastavených rezervačních procesech přicházíte o Vaše klienty i tržby. Kurz Vás praktickou formou provede přes všechna úskalí této problematiky.

Recepce

Zaměření na všechny činnosti související s recepcí. Běžné rutinní procedury, problematika pobídkového prodeje, kreditní politiky hotelu, důležitost informačních toků a spolupráce recepce s ostatními odděleními hotelu, komunikace s hostem a celková péče o hosta. Návod na řešení nestandardních situací, které mohou na recepci nastat. Praktické ukázky.

Koučování pro oblast cestovního ruchu

Základy koučování, koučink jako efektivní forma zvyšování výkonnosti, moderní pojetí koučinku, individuální rozvoj schopností koučování jednotlivých účastníků, vlastnosti, dovednosti a schopnosti kvalitního kouče, jednotlivé fáze efektivního koučování, role kouče atd. Praktické ukázky se zaměřením na oblast cestovního ruchu.

Flexibilní politika vs. cenový dumping ubytovacích zařízení

Flexibilita nesmí znamenat cenový dumping. Zaměření na strategie a taktiky při tvorbě jednotlivých cen a cenových plánů, jak správně pracovat s cenovou politikou. Problematika slevových portálů.

Optimalizace provozních nákladů ubytovacích zařízení

Efektivní provoz minimalizuje náklady a maximalizuje tržby na dlouhodobé bázi.

Marketing ubytovacích zařízení

Zaměření na propagaci a marketingové aktivity ubytovacích zařízení. Jak správně zacílit na potenciálního zákazníka, jakým způsobem efektivně promovat hotel, jak vybrat vhodné kanály, jak měřit efektivitu marketingového oddělení. Možnosti marketingové propagace v rámci jednotlivých již existujících projektů (CzechSpecials, Česko jede, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení atd.)

Vyřizování reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu

Řešení stížností, připomínek klientů, standardních a méně standardních situací v provozu. Musí vycházet ze skutečných situací a praktických poznatků. Soubor několika desítek situací, které se v oblasti cestovního ruchu více či méně často opakují či které mohou nastat. Jednotlivé situace musí být na základě praktických zkušeností detailně rozebrány. Jedná se o jakýsi návod, jak tyto situace řešit, a to včetně vysvětlení univerzálního modelu.

Základy Revenue Managementu

Jak prodat pokoj ve správný čas tomu správnému zákazníkovi za správnou cenu.

Housekeeping

Historie, současnost a trendy v oblasti housekeepingu. Co je považováno za samozřejmost, co za standard a co za luxus a do jaké míry to odpovídá realitě. Moderní trendy zahrnující problematiku outsourcingu, motivace zaměstnanců, tréninků kvality a kontroly, plánování a celkového řízení Back of the House. Optimalizace nákladů v rámci tohoto úseku.

Manažerské schopnosti a dovednosti pro oblast cestovního ruchu

Manažerské schopnosti a dovednosti včetně zásad týmové práce. Praktický nácvik manažerských technik, krizový management. Praktické ukázky se zaměřením na oblast cestovního ruchu.

Budgeting- rozpočtování v ubytovacím zařízení

Metody vytváření krátkodobých a dlouhodobých výhledů ekonomických výsledků hotelu, které jsou nutné k optimalizaci provozu. Zaměření na základní obeznámení se strukturou hotelových výsledovek dle Uniform Systems of Accounts, včetně klíčových ukazatelů často používaných v hotelnictví a jejich interpretaci pro využití v praxi.

Kreativní obchodní strategie a taktiky pro ubytovací zařízení aneb využití sociálních médií v praxi

Sociální média útočí (jak se s nimi poprat?). Využití síly sociálních médií při prodeji svého hotelu. Základní strategie a taktiky, praktické tipy.

KURZY STRAVOVÁNÍ:

Řizení úseku F&B

Stravovací úsek v celé šíři od samostatných gastronomických zařízení přes malé hotelové provozy a penziony až k velkému hotelu. Stanovení efektivního výrobního programu. Kontrolní a analytické postupy. Marketingové aktivity pro zvýšení prodeje. Problematika jídelních lístků, chování obsluhy, systém nákupu, skladování, výdej a plánovaná spotřeba surovin.

Komunikační dovednosti a efektivní komunikace pro oblast cestovního ruchu

Verbální, nonverbální, telefonická, e-mailem, rétorika směrem ke klientovi, nadřízeným, podřízeným, kolegům. Umění pozitivního působení na klienta (empatické chování, vytvoření pozitivního prvního dojmu). Komunikace s médii. Praktické ukázky se zaměřením na oblast cestovního ruchu.

Kalkulace v gastronomických provozech

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními zásadami při sestavování vlastního jídelního lístku, čím se řídit při nákupu surovin, jak postupovat při vytváření jednotlivých kalkulací a jak stanovit optimální cenu pro daný provoz.

Gastronomický seminář Moderní česká kuchyně

Klasické pokrmy české národní kuchyně. Příprava pokrmů výborné české chuti v moderním designu a jejich úprava na talíři.

Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky

Komunikace s hostem, kvalita obsluhy, jednotlivé typy obsluhy atd. Způsoby maximalizace zisku a upselling. Jak maximalizovat své zisky díky správně vyškolenému personálu.

Marketing restauračních zařízení

Přístupy marketingu v pohostinství a předpoklady pro jeho využití. Jak správně zpracovat analýzu potřeb a požadavků zákazníků a na jejím základě připravit marketingový balíček.

Tvorba jídelního lístku

Jak správně napsat jídelní lístek, jak pracovat s časově omezenými speciálními nabídkami, dítě jako host – vhodná skladba jídelního lístku. Místa v restauraci vs. výkon kuchyně.

Gastronomický seminář – Ryby

Jak připravovat a servírovat nejen české ryby v moderní podobě.

Maximalizace příjmů restauračních zařízení

Cílem semináře je najít pro danou provozovnu nejoptimálnější podmínky hospodaření se zaměřením na profitabilitu, minimalizaci nákladových položek, efektivitu a produktivitu. Dále pak provozní záležitosti optimálního řízení jako výběr nejvhodnějších dodavatelů, možnosti využití lokálních a sezónních surovin, sestavování nabídek, výběr ziskových druhů zboží a podpora prodeje včetně motivace k prodeji.

Gastronomický seminář – Recepce, rauty a bankety

Praktické návody a tipy na přípravu pokrmů pro hromadné gastronomické akce, jako jsou recepce, rauty či bankety. Které pokrmy jsou dnes oblíbené. Jak zaujmout hosta netradiční úpravou a které pokrmy zvolit, aby se Vaše kuchyně stala nezapomenutelnou.

Specifické jazykové dovednosti pro oblast stravování

Jazykové dovednosti zaměřené na oblast gastronomie. Základní konverzační obraty, slovní spojení ve světových jazycích.

Potenciál nápojů ve vztahu k zisku restaurace

Jak správně zvolit portfolio nápojů ve Vaší restauraci. Jaký je současný trend a jaké jsou predikce budoucího vývoje. Jak na nápoje hosta správně upozornit. Jak maximalizovat zisk.

Více na www.vzdelavani.czechtourism.cz nebo na cedidlova@ahrcr.cz

Redakce Gastro&Hotel