Návštěvnost turistických informačních center v dubnu 2013

autor: | Kvě 15, 2013 | Novinky z Gastronomie

Agentura CzechTourism zveřejnila dubnovou návštěvnost certifikovaných turistických informačních center. Návštěvnost TIC se s blížící turistickou sezonou mírně zvyšuje. Během čtvrtého měsíce roku 2013 bylo v těchto infocentrech obslouženo 235 373 lidí.

V dubnu tvořili tuzemští turisté 84 % návštěvníků v monitorovaných infocentrech. Ze zahraničních turistů služeb TIC nejčastěji využili Němci (32 %), Rusové (14 %), Britové (11 %) a Poláci (6 %)

Způsob kontaktování TIC je dlouhodobě stabilní. V dubnu lidé nejvíce dotazů vznesli při osobní návštěvě (82 %), dále telefonicky (13 %) nebo e-mailem (5 %).

Hlavním důvodem návštěvy v tomto měsíci zůstaly nabízené služby (internet, fax, kopírování), kvůli nimž do TIC přišlo (29 %) lidí. Nejvíce frekventované dotazy pak směřovaly na kulturu (20 %), turistiku (14 %) nebo dopravu (9 %), za nákupem map, suvenýrů či průvodců sem zavítalo okolo 13 % návštěvníků.

Další informace:

Zavedení monitoringu návštěvnosti a služeb TIC je součástí projektu na podporu domácího cestovního ruchu, který je spolufinancován fondy Evropské unie. Náklady na jeho pořízení byly 1,4 milionu Kč, realizátorem je firma dataPartner. Do systému se zapojilo 280 TIC, která mají certifikát agentury CzechTourism. Všechna jsou vybavena softwarem, 50 TIC s vyšší průměrnou návštěvností je navíc vybaveno snímačem průchodů (automatickým čítačem návštěvníků). Celkem je v Česku 600 TIC, jejich seznam je k dispozici na www.kudyznudy.cz/Cestovani-po-CR/TIC.aspx .

Více informací:

Agentura CzechTourism

Tel.: 221 580 611

E-mail: info@czechtourism.cz