Jedním ze zásadních trendů v segmentu HoReCa, který se vyprofiloval na mezinárodním veletrhu Ambiente 2024, je kompostovatelné nádobí a obaly na pokrmy. Mají na něj vsadit i české gastro podniky?

Vyspělé státy se vezou na zelené vlně a touhu po udržitelnosti a ekologické šetrnosti reflektují také výrobci jednorázového nádobí a gastro obalů. Vystavovatelé z mnoha zemí na výstavišti Messe v německém Frankfurtu představili velmi rozsáhlou a pestrou nabídku jednorázových talířů, misek a mističek, tácků, kornoutů, krabiček a víček, menu boxů, příborů, brček, míchátek, napichovátek a dalších produktů rozmanitých tvarů i velikostí, které najdou uplatnění nejen v rychlém občerstvení a segmentu street food, ale i v restauracích a hospodách. Nádobí na jedno použití se často využívá třeba i na restauračních zahrádkách, gastro obaly samozřejmě k balení pokrmů pro rozvoz nebo s sebou. Materiály, z nichž se vyrábí, se pyšní ekologicky znějícími přívlastky biologicky rozložitelné či kompostovatelné. Tyto termíny se často zaměňují, ale je mezi nimi významný rozdíl (viz box). Některé druhy jednorázových nádob a obalů bohužel nejsou zdaleka tak ekologické, jak se snaží vypadat. Ovšem jiné lze skutečně kompostovat a díky ekologické likvidaci z nich získat i užitek pro přírodu.

Výhody eko přístupu

Na planetě zavalené plasty, která se potýká s důsledky jejich rozpadu na mikroplasty pronikající do půdy, vody i živých organismů, mohou provozovatelé gastro podniků najít mnoho důvodů, proč se jim vyplatí vyměnit používané plastové či polystyrénové obaly či nádobí za ekologičtější varianty. Z podnikatelského hlediska tím nejdůležitějším je rostoucí poptávka spotřebitelů, z nichž významný podíl preferuje „zelenější“ alternativy. Navíc tak mohou pomáhat snížit množství odpadu a zlepšit ekologickou stopu podniku i jeho pověst jako firmy zodpovědné k životnímu prostředí. Používání jednorázových eko obalů a nádobí tedy může posloužit i jako marketingový nástroj, který umožní se pozitivně odlišit od konkurence, která ekologické varianty zatím nevyužívá. Eko přístup zlepšuje image podniku v očích zákazníků, kteří sdílejí environmentální ambice, umožňuje s nimi budovat silnější vztah, posilovat jejich loajalitu i přilákat nové, ekologicky citlivé zákazníky. A v neposlední řadě platí, že v situaci, kdy Evropská unie průběžně zavádí další a další regulace v oblasti využívání jednorázových plastů i některých údajně biodegradabilních materiálů lze přechodem na eko varianty obalů a jednorázového nádobí účinně předejít nutnosti řešit další legislativní omezení a přizpůsobit se tak budoucím regulacím a trendům v oblasti udržitelnosti.

Potenciální nevýhody

Jako ve všech oblastech podnikání však proti výhodám stojí i nevýhody. V první řadě jde o finance, protože skutečně ekologické jednorázové nádobí a obaly jsou často dražší. Otazníky jsou i nad jejich funkčností a trvanlivostí, protože některé druhy nemusejí být tak odolné jako plastové alternativy, zejména při kontaktu s teplými jídly a tekutinami. V závislosti na použitém materiálu navíc mohou mít omezené možnosti použití pro určité typy jídel. Možnou komplikací může být rovněž omezená nabídka, která nemusí vyhovovat specifickým potřebám daného podniku. Ale jak ukázalo extrémně široké spektrum moderních ekologických variant obalů a nádobí na jedno použití, prezentované v lednu na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu, tato výhrada prakticky přestává platit. Zbývá však ještě jeden problém, a to poměrně zásadní – jak se provozovatelé gastro podniků mají v široké nabídce „eko“ produktů správně zorientovat a rozpoznat, jaké z nich jsou skutečně ekologické a šetrné k životnímu prostředí, a jaké se tak snaží pouze vypadat, aniž by museli studovat kvanta odborných studií. A jak vybrat výrobky, které budou vyhovovat všem potřebám podniku pro podávání a rozvoz jídel.

Jak se v tom zorientovat

Materiály, z nichž jsou ekologické obaly a jednorázové nádobí pro gastronomii vyráběny, je možné obecně rozdělit na biodegradabilní, tedy biologicky rozložitelné, které však samy o sobě nemusejí být zárukou šetrnosti k životnímu prostředí, a materiály kompostovatelné (viz box). Kromě různých druhů papíru se nejčastěji využívá dřevo a bambus, materiál vyráběný z opadaných palmových listů a bagasa, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové třtiny. A také bioplasty PLA a CPLA, které se vyrábějí z biomasy (kukuřice, brambor, obilnin nebo dalších přírodních surovin), ale v jejich případě se dnes vedou rozsáhlé diskuze, zda jsou opravdu tak dobře biologicky rozložitelné a ekologicky neškodné, jak se tvrdí. Podrobně rozebrat výhody a nevýhody těchto materiálů by si vyžádalo rozsáhlý prostor, ale pro základní orientaci je důležité vědět, že nejpřínosnější ekologickou variantou gastro obalů a jednorázového nádobí jsou kompostovatelné produkty. Jejich výhodou je, že se po použití mohou rozložit na kompost, což snižuje produkci odpadu a jeho skládkování, po rozkladu navíc uvolňují živiny užitečné pro půdu, mají tedy pozitivní vliv na životní prostředí. Na rozdíl od materiálů s deklarovanou biologickou rozložitelností musejí kompostovatelné produkty splňovat normu EN13432, stanovující podmínky a čas, za který se materiál musí rozpadnout a uvolnit živiny.

OK compost a C-label

Fakt, že jednorázové nádobí a gastro obaly lze kompostovat, by mělo dokládat třeba logo Seedling, OK compost či štítek C-label (Compost-label), které zároveň potvrzují, že produkty splňují normu EN13432. Všechny výrobky s deklarovanou kompostovatelností mají být otestovány a disponovat certifikátem, který to prokazuje, aby bylo zajištěno, že nepředstavují problém pro kompost nebo pro životní prostředí. Ani kompostování však není zcela bez komplikací, protože některé zmíněné materiály lze kompostovat jen v průmyslových kompostárnách a nikoli v domácích kompostérech. Jenže ani bioodpad z hnědých popelnic, kam mají být kompostovatelné produkty odkládány, někdy nekončí v průmyslových kompostárnách, jejichž dostupnost zatím není zdaleka ideální, což může zpracování tohoto odpadu degradovat. Mnoho spotřebitelů se navíc zatím neorientuje v tom, jak s kompostovatelným odpadem správně nakládat. Dosavadní vývoj, technologický pokrok a snahy o osvětu veřejnosti ale naznačují, že se tyto výzvy v blízkém horizontu může podařit úspěšně vyřešit. A že moderní technologie pomohou rozšířit dostupnost a snížit cenu kompostovatelných obalů a nádobí, jejichž funkčnost i vizuální atraktivita se neustále zlepšuje. Již brzy by se tak v gastronomii mohly stát běžným, zákazníky vyžadovaným standardem. Provozovatelé gastronomických podniků, kteří dosud váhali a nyní by chtěli začít těžit z potenciálních výhod eko přístupu, se mohou začít rozhlížet, testovat a vybírat nejlepší variant kompostovatelných obalů či jednorázového nádobí. Přechodem na eko alternativy prospějí planetě, dobrému pocitu zákazníků a v důsledku i svému podnikání.

TEXT: LENKA SPRINGS / FOTO: ARCHIV