Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 1.9.2020.

MUVINA PREŠOV 2020, Slovensko

• Termín přihlášek viz. příloha – do 1. 9. 2020 do 12,00 hod.
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton řádně označte: Muvina Prešov 2020
• Přihlašovací poplatek: 1 až 4 vzorek 30,00 Euro/vzorek + DPH; 5 – 8 vzorek 20,00 Euro/vzorek + DPH, od 9 vzorku zdarma
• Počet lahví 6 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Vzorky doručte i s originální přihláškou
 Vzorky doručit: v úterý 1. 9. 2020 od 8,00 – 14,00 hod.
• Analytický rozbor vína: viz podklady statutu
• Případné další informace: www.muzeumvin.sk ; tel: +421 – 51 – 77 33 108
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz

Další informace:
Doprava: přihlášených vzorků bude hrazena v plné výši Vinařským fondem

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka bude v plné výši přihlašovacího poplatku. Pokud jste si podali žádost do 15.2.2020 o podporu přihlašovacích poplatků na Vinařském fondu, tato podpora vám bude vyplacena VF po předložení všech dokumentů, které jsou k tomu potřeba. Celní popř. další poplatky spojené s účastí na soutěži plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: Centrum Excelence, prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Sobotní 1029, Valtice 691 42

Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072

Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Redakce Gastro&Hotel