Minipivovar v Bystřici nad Pernštejnem je součástí Centra Eden, areálu zaměřeného na poznávání každodenního života našich předků v minulých staletích. Koncept pivovaru byl proto hned od začátku jasný – školicí pracoviště jako příklad zpracování rostlinných produktů, což koneckonců výroba piva je.

Koncepce Centra Eden

Koncepce celého Centra Eden vznikala ve spolupráci s odborníky ze Střední a vyšší odborné školy zemědělské v Bystřici, a tak byl i pivovar projektován tak, aby mohl sloužit k praktické výuce jejích studentů. Součástí jeho vybavení jsou proto například různé druhy spilek a tanků, na kterých mohou být demonstrovány odlišnosti jednotlivých postupů vaření piva.

Něco navíc

Záhy po spuštění provozu v pivovaru v roce 2015 bylo zřejmé, že nekomerční provoz pivovaru, který vařil jen pro návštěvníky Centra Eden, bude třeba oživit netradiční pivní produkcí. Naštěstí místní sládek Vladimír Vecheta dlouhodobě spolupracuje s městským úřadem v Bystřici na rozvoji projektů a cestovního ruchu, takže se na pivovarské řemeslo dokáže dívat i z pohledu obchodu, nebo chcete-li, marketingu. Bylo jasné, že návštěvníkům je třeba nabídnout něco, co jinde nenajdou a kvůli čemu se sem budou vracet – unikátní piva. Vedle běžné produkce 11% světlého piva na výčep se tak zrodily vlajkové speciály – světlá „třináctka“ a černý 18% porter, a pak také řada speciálů spojených především s hlavními akcemi, které se v Centrum Eden během roku konají. „Návštěvníkům jsme už nabídli například pivo dýňové nebo fíkové,“ říká Jana Večeřová, manažerka vztahů s veřejností Centra. „Pro naše speciály je typické, že jsou k dostání vždy v lahvích. Jednak toto balení dělá z piva originální suvenýr nebo dárek a jednak je mohou po návratu domů ochutnat i ti návštěvníci, kteří k nám přijedou autem.“

Vlastní chmelnice?

Co se týče vstupních surovin, minipivovar nepoužívá žádné nepřírodní přípravky ani vstupy, barviva nebo extrakty, a to ani u neobvyklých speciálů. „I bramborové pivo se vaří ze skutečných domácích brambor a ve fíkovém pivu se macerovaly fíky. Bohužel – pro vlastní sladovnickou produkci nemáme vytvořené zázemí, ale živá je idea pěstování vlastního chmele. Dokonce jsme už v sousedství Centra založili chmelnici, ale samotnému pěstění jsme se zatím moc věnovat nemohli. Snad už letos,“ doufá Jana Večeřová. V současné době jsou dodavateli surovin pro pivovar standardní producenti – běžný slad nakupuje v českých sladovnách, chmel ze Žatce a některé speciální slady si nechává posílat z Bavorska. Pivovarské kvasnice dodávají spřátelené pivovary, pro které minipivovar nepředstavuje konkurenci.

 

Text: Lucie Hniličková Foto: Pivovar Eden