Mezinárodní, nezávislá a transparentní organizace GREEN BRANDS, spojující spotřebitele i podniky v boji proti změnám klimatu, při ochraně životního prostředí a v rozvoji udržitelného podnikání, zahájila své působení v České republice. Od letošního listopadu tak organizace GREEN BRANDS ve spolupráci s nezávislými a uznávanými mezinárodními institucemi a odbornou porotou oceňuje odpovědné a udržitelné značky, tedy společnosti, produkty, služby, iniciativy či osobnosti, které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje a přispívají tak významnou měrou k ochraně životního prostředí. Pečetí kvality GREEN BRANDS tak mohou být vyznamenány jen „zelené“ značky každodenního života, ze všech oborů a všech velikostí, které přebraly spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a environmentálního prostředí v České republice.

Ocenění GREEN BRANDS tak nejen zvyšuje důvěru lidí v nákup udržitelného zboží a služeb, ale má zejména pomoci malým a středně velkým podnikům v propagaci jejich udržitelných aktivit u nás i v zahraničí. Českou odbornou porotu, která je nedílnou součástí procesu a garantem nezávislosti, tvoří významné osobnosti a kapacity z vědní, sociální i mediální sféry, jakými jsou například pan Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. ze společnosti Sustainable Energy Committee, Doc. David Storch, Ph.D. z České Společnosti pro Ekologii z.s. nebo Aleš Kuták z Komory obnovitelných zdrojů energie. GREEN BRANDS byly založeny Norbertem Luxem v roce 2007 na základě jeho úspěšné kariéry v mezinárodní organizaci zabývající se zvyšováním hodnot a kvalit fungování značek, a také díky jeho celoživotní náklonnosti k ochraně přírody. Klíč k založení tak byl v propojení Luxových zkušeností z brand-marketingu a jeho osobního přesvědčení o důležitosti ochrany přírody. Propagace se tedy netýká pouze „největších a nejlepších“ značek, ale jakékoliv společnosti, ať už velké či malé, která jedná a podniká způsobem udržitelným a přátelským k životnímu prostředí. Jen tak lze totiž dosáhnout celospolečenské efektivní ochrany klimatu a skutečně udržitelného rozvoje. GREEN BRANDS si proto klade za cíl motivovat a měnit chování spotřebitelů a pomáhat společnostem propagovat jejich udržitelné chování, díky networkingu je propojovat s ostatními subjekty a díky cílené komunikace se spotřebiteli je utvrdit v přesvědčení, že dávat přednost právě udržitelným a šetrně podnikajícím firmám má smysl.

„V České republice stoupá zájem o to, jak moc se společnosti či poskytovatelé služeb zabývají životním prostředím. Díky „zelenému“ ocenění GREEN BRANDS se tak mohou zákazníci lépe orientovat a podpořit ty značky, které se zasazují vysokou měrou o ochranu krajiny a přírody, obyvatel a udržitelnosti životních a výrobních podmínek,“ uvádí András Wiszkidenszky, regionální ředitel GREEN BRANDS Česká republika.

„Žijeme na krásné planetě a vybudovali jsme skvělou civilizaci. Takže udržitelné podnikání s ohledem na ochranu a zlepšování životního prostředí je chytrá investice, která se vrátí nám i našim dětem,“ uvádí Dr. Jiří Koželouh, odborný porotce GREEN BRANDS.

„Hodnoty, které jsem v mládí převzal od svých ekologicky smýšlejících rodičů, mne dovedly k celoživotnímu přesvědčení, že udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou naprosto zásadní,“ uvádí Norbert Lux, zakladatel GREEN BRANDS. „Po mnoha peripetiích na opačném konci světa jsem se stal jedním z prvních autorů turistických průvodců po Austrálii, Novém Zélandu, Havaji a dalších exotických lokalit. Poznávání a obdiv ke krásám přírody z celého světa přispěly významnou měrou ve formování mé profesní dráhy. A tak se hobby stalo mou profesí, když jsem byl najat na organizaci zájezdů po celém Rakousku, Německu, Austrálii a Jižním Pacifiku. Zatímco jsem však vychovával své čtyři děti na krásném venkově v německých Frankách, na světové scéně se mezitím odehrával dramatický posun ve vnímání a zajištění ochrany klimatu a životního prostředí. Tedy něco, co již předpovídal v sedmdesátých letech můj otec, jenž pochopil neudržitelnost masové spotřeby hlavně neobnovitelných zdrojů a omezenou kapacitu životního prostředí. Takže poté, co udeřila globální krize cestovního ruchu, jenž byla zapříčiněna teroristickými útoky z 11. září 2001, Válkou v Iráku v roce 2003 a rozšířením viru SARS o rok později, jsem byl nucen opustit svůj dosavadní obor v cestovním ruchu.  Přirozeně jsem tehdy zaměřil svou pozornost na ochranu klimatu a přírody. Inspirovalo mne motto: „Krize je vždy příležitostí, jak se vypořádat s novými výzvami“, a já se pustil do práce pro mezinárodní organizaci zabývající se zvyšováním hodnoty a kvality fungování značek (tzv. brand marketing),“ dodává Norbert Lux.

Přestože jsou zboží i služby oceňovány řadou známek kvality či ekologičnosti, přes 60 % populace z 8 evropských zemích se vyjádřilo v průzkumu veřejného mínění, že by uvítalo jednu jasně rozpoznatelnou známku, která by 100 % reprezentovala skutečný závazek firem pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Organizace GREEN BRANDS proto jako jediná udílí ocenění kvality na základě nezávislého, transparentního a vysoce respektovaného třístupňového procesu, jehož součástí je i důkladný audit značek. Jen od roku 2011 tak bylo například v Rakousku či Německu oceněno 150 značek, mezi nimi i v letošním roce nově ocenění – Bioenergie, claro, dmBiO, Gratzer feinstes Naturbier, KORA, MARiAS Biokosmetika, PAPSTAR, Spitz nebo VERIVAL.

Zdroj průzkumu: *proveden agenturami společnosti WPP (NASDAQ: WPPGY), Cohn & Wolfe, Landor Associates and Penn, Schoen & Berland Associates (PSB).

Organizace GREEN BRANDS propaguje všechny oceněné značky nejen v rámci podpory jejich marketingu, ale také pro ně pořádá školení a workshopy s cílem zvýšit udržitelnost jejich podnikatelských aktivit. V rámci Knihy GREEN BRANDS, která vychází každé dva roky v udržitelném nákladu a je distribuována knihkupectvími, svazy a mediálními partnery, jsou představeny aktivity oceněných značek. Vrcholem daného ročníku je exkluzívní slavnost, kdy je značkám udělen oficiální titul GREEN BRANDS Česká republika. Součástí akce je i vyhlášení a vyznamenání Osobnosti GREEN BRANDS za významné počiny v oblasti ochrany životního prostředí, zmírnění dopadů na změny klimatu a udržitelného rozvoje. Ze strany mediálního partnera se vyhlašuje Zvláštní cena GREEN BRANDS.

Odborná porota GREEN BRANDS Česká republika:

 • Martin Fadrný – Frank Bold, zájmové sdružení právnických osob
 • Sandra Feltham – Business Leaders Forum Česká republika
 • Simona Kalvoda – Česká rada pro šetrné budovy
 • Vojtěch Kotecký – Globopolis o.p.s.
 • Jiří Koželouh – Hnutí Duha
 • Aleš Kuták – Komora obnovitelných zdrojů energie
 • RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.- Sustainable Energy Committee in The Government Council  for Sustainable Development
 • Josef Novák – CI2, o. p. s.
 • Veronika Štefanová – Marie Claire
 • Peter Tatiersky – Denkstatt s.r.o.
 • Kateřina Urbánková PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, z.s.

Redakce Gastro&Hotel