Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá metodiku Finanční správy, která upřesňuje přístup k ubytování v soukromí, tzv. sdílenému ubytování. Metodika označuje tzv. sdílené ubytování za ubytovací službu, ze které je povinnost odvádět daň a tržby evidovat v rámci EET. V současné době jsou největšími zprostředkovateli této nabídky u nás pravděpodobně společnosti Airbnb a Booking. AHR ČR neustále upozorňuje na skutečnost, že osoby nabízející krátkodobé ubytování v bytech za úplatu jsou poskytovateli ubytovací služby a to už jen tehdy, pokud je součástí ubytování například úklid. V současné době jen v Praze se odhaduje počet bytů využívaných k poskytování krátkodobého ubytování turistů na 18 tisíc.

Srovnání nerovností na trhu

AHR ČR nevnímá službu ubytování v soukromí jako přímou konkurenci, ale spíše jako prostor pro růst šedé ekonomiky, která vytváří nerovné podmínky na trhu. Problémem je pak nejen otázka, zda jsou tyto služby řádně daněny, ale také postupný úbytek stálých obyvatel centra Prahy, které se postupně mění na jeden velký hotel bez jasných pravidel podnikání, ochrany zákazníků, ale také ochrany místních obyvatel. Problematické je také dodržování zákona o registraci cizinců, které je v tomto případě minimálně nekontrolovatelné. Česká republika je přitom až dosud považována za bezpečnou destinaci a je zájmem všech občanů, aby jí i nadále zůstala.

AHR vítá novou metodiku

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „neprosazujeme nadměrné regulace ubytování v soukromí, ale efektivní nástroje pro kontrolu dodržování daňových povinností, které již dnes musí splňovat každé ubytovací zařízení, ale kterým se prodejci služeb ubytování v soukromí mnohdy vyhýbají. Podobně je tomu u výběru místních poplatků.  AHR ČR vždy prosazovala rovné podmínky pro všechny hráče na trhu. Jsme přesvědčeni, že povinnost odvádět řádně daně za realizované tržby, je minimálním a zcela legitimním požadavkem. Metodiku Finanční správy tedy jednoznačně vítáme. Velmi důležitá je rovněž důsledná kontrola, která je v případě nabídky služeb online poměrně dobře proveditelná.“