Marketingové výhody klasifikace Hotelstars

autor: | Pro 10, 2012 | Novinky z Gastronomie

Uvažujete o certifikaci vašeho hotelu či penzionu? Neváhejte dlouho! Pokud váš hotel či penzion ještě certifikován není a měli byste zájem, neváhejte!

Ptáte se, jaké výhody certifikovaná zařízení mají?

 • Podpora agentury CzechTourism
 • Možnost propagace na výstavách a veletrzích
 • Každoroční vydávání Katalogu certifikovaných ubytovacích zařízení s distribucí na turistická informační centra, JVL (Jídelní a lůžkové vozy), kraje a zahraniční zastoupení CzechTourism, atd. – katalog též ke stažení na www.hotelstars.cz
 • Podpora a upřednostňování certifikovaných zařízení v nabídce informačních turistických center ČR
 • Propagace na akcích AHR ČR
 • Prezentace v odborných časopisech a tisku
 • Online podpora certifikovaných zařízení grafickým rozlišením, filtrací či zalistováním na online národních katalozích ubytovacích zařízení a rezervačních portálech a mezinárodních portálech
 • Prezentace na regionálních portálech
 • Propagace certifikovaných hotelů a penzionů v regionálním tisku (např. KV Promenáda)
 • V přípravě je databáze všech certifikovaných zařízení v rámci Hotelstars Union zemí / ČR, Německo, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí, Maďarsko, Litva, Lotyško, Estónsko / na www.hotelstars.eu
 • Pravidelné vydávání elektronického Newsletteru věnovaného klasifikaci – ke stažení i na www.hotelstars.cz

Více informací najdete na www.hotelstars.cz .

Kontaktní osoby:

Ing. Klára Zachariášová – zachariasova@ahrcr.cz

Bc. Klára Hájková – hajkova@ahrcr.cz

Tel. 236 042 383