Nejen v oblasti ubytování se každým dnem více potvrzuje, že kdo neumí dobře využívat internetové propagace svých služeb, ten je v současném konkurenčním prostředí v nevýhodě. Internet proniká do života obyvatel po celém světě a Česká republika není výjimkou.

Některé trendy u nás nastupují s menším zpožděním oproti USA, například využívání internetu seniory, ale i v této oblasti se situace v ČR postupně zlepšuje. Prostřednictvím internetu je aktuálně možné oslovit cca 7 milionů populace v Česku. Podíl každodenních uživatelů internetu je dle údajů SPIR.cz (Sdružení pro internetovou reklamu) cca 60%.  V posledních letech navíc významně roste podíl využívání internetu z domova. Průměrně je internet v české populaci využíván 10 hodin týdně (údaj za rok 2009 – zdroj SPIR.cz). Významně tato fakta pozitivně ovlivňuje především pokles cen notebooků a tzv. chytrých mobilních telefonů.

Pro podnikatele v oblasti ubytování a gastronomie je důležitou informací, že mezi třemi na internetu nejvyhledávanějšími kategoriemi informací patří i cestování (zdroj SPIR.cz). Množství variant jak se prezentovat na internetu každým dnem narůstá a vynakládat efektivně prostředky na internetovou propagaci není pro laika v žádném případě snadným úkolem.  Pojďme si proto představit alespoň ty základní možnosti a předpoklady.

Investice do internetové propagace

Základním předpokladem pro úspěšnou prezentaci na internetu jsou vlastní kvalitní www stránky. Na ty je ve výsledku nasměrována většina druhů internetové reklamy, a proto se zde nevyplácí šetřit. Pryč jsou doby, kdy stačilo vytvořit svépomocí po večerech tzv. statické webové stránky, umístit je kamkoliv na internet a jednou za rok zaktualizovat ceník.

Myslíte-li to s internetovou propagací vážně, doporučuji, abyste prezentovali své webové stránky na vlastní doméně, tj. v Česku ideálně „typ zařízení spolu s názvem“ .cz – např. penzion-veverka.cz. Celková roční investice do provozu stránek na vlastní doméně je přibližně 1500-2500 Kč (cca do 300 Kč za roční pronájem doménového jména a zbytek za tzv. hosting – více informací o tomto tématu naleznete na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Webhosting). Cena se liší v závislosti na výběru dodavatelů těchto služeb. Prezentace na vlastní doméně zvyšuje důvěryhodnost poskytovaných služeb a jedině vlastnictví domény vám zaručuje, že výsledek vaší investice do budování pozice na internetu bude jen ve vašich rukou. Platí navíc, že spolu se stářím domény se zlepšuje i pozice na internetu ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích, jako jsou např. Google.cz a Seznam.cz. Faktorů ovlivňujících výsledky vyhledávání je však výrazně více a stáří domény je pouze jedním z mnoha, které mohou mít na řazení výsledků vliv.

informace a jejich užitečnost pro potenciální klienty rozhodují, jestli se vám investice do internetové reklamy vyplatí a z návštěvníků vašeho webu se stanou vaši hosté. Dalšími faktory jsou uspořádání informací, především jejich přehlednost, a dále aktuálnost a užitečnost na webu uveřejněných fotografií pro potenciální klienty.

Internetové katalogy

Další možností, kde investovat prostředky určené na reklamu, jsou zápisy do všeobecných internetových katalogů. Ve většině případů je možné se do těchto katalogů zapsat v základní podobě zdarma, do placených služeb se vyplatí investovat většinou jen v případě těch nejnavštěvovanějších, jakými jsou Firmy.cz nebo Centrum.cz. Vždy je však třeba důsledně vyhodnocovat přínosy a měřit si pomocí Google Analytics, zda se vám investice do placeného zápisu vyplácí, a porovnávat přínos s ostatními zdroji návštěvnosti nejen do kvantity, ale také do kvality zprostředkovaných návštěvníků (relevantnosti z pohledu reálného zájmu o vaše služby). Velmi dobrým pomocníkem vám bude v Google Analytics veličina „míra opuštění“ (anglicky Bounce rate).

 

Vhodnou alternativou k placeným zápisům do všeobecných katalogů mohou být tzv. PPC reklamní systémy. Ty jsou na rozdíl od katalogů zástupci tzv. výkonové reklamy. U výkonové reklamy se neplatí za zobrazení reklamního sdělení, ale až za akci (výkon). To může být kliknutí na váš inzerát, vyplnění rezervačního nebo objednávkového formuláře nebo dokonce elektronické zaplacení platební kartou. Nejčastěji je to však v současnosti kliknutí na reklamní sdělení, které přivede potenciálního klienta na vaše webové stránky. Cena za kliknutí se pohybuje od desítek haléřů až po desítky korun. Podrobnější informace naleznete např. na adrese www.marketing-ubytovani.cz/ppc/.

Další možností investic do internetové reklamy je prezentace ve specializovaných oborových katalozích ubytování nebo restaurací. Těch je na českém internetu opravdu velké množství, a jelikož většinou jsou zpoplatněny paušální platbou za období, po kterou je vaše zařízení

Sociální sítě

V současnosti díky rozmachu každodenního používání sociálních sítí, jakými jsou Facebook nebo Twitter, doporučuji zvážit investici i do zřízení firemního profilu na těchto stránkách. Mohou vám sloužit jako výborná zpětná vazba poskytovaných služeb, pro sbírání referencí a komunikaci s předchozími zákazníky. Mějte však na paměti, že v takovém případě je nutností reagovat na podněty a je bezpodmínečně nutná denní kontrola, co se na vašem profilu děje. Pokud v tuto chvíli webové stránky provozujete tak, že na nich jednou za rok zaktualizujete ceník, tak by rozhodnutí zřídit profil vašeho ubytovacího zařízení nebo restaurace na Facebooku bylo naopak velmi nerozumné.

Do čeho se investovat na internetu ubytovacím zařízením a restauracím určitě nevyplatí, jsou bannerové kampaně.

 

Text: Jan Čepelka, společnost FTonline s.r.o.,
www.marketing-ubytovani.cz

Foto: Archiv