V dnešním propojeném světě může být pro váš hotel obtížné upozornit na svoji výjimečnost. Většina konkurence je online a pracuje často se stejnými partnery jako vy. Mají podobné cenové strategie a zaměřují se stejně jako vy na spokojenost hostů. Co dělají úspěšní hoteliéři, aby dokázali na dynamickém trhu projevit odlišnost a vyzráli na konkurenci?

On-line marketing je standard

Hotely se poměrně zkušeně pohybují v konkurenčním prostředí na webu v cenových relacích a rezervačních systémech, využívají odtud informace k posílení své konkurenční strategie. Mezitím jsou aktivní i hoteloví hosté, našli nové cesty k rezervaci pokojů, ať je to již prostřednictvím soukromých sítí na webu, bleskových prodejů, skupinového nákupu, mobilních aplikací, stránek na Facebooku nebo Twitteru. Propagace se stala natolik nedílnou součástí produktu, že každá velká cestovní agentura na ní spolupracuje se svými dodavateli.

Je potřeba se zaměřit na budoucnost

Manažeři, kteří více hledí do budoucnosti, už zkoumají propagaci a nabídky od konkurentů, nové distribuční kanály, emailové newslettery. To jsou včasná varování před možnými dopady na krátkodobou poptávku.

Co bylo včera nemusí dnes platit

Mnoho hotelů stále spoléhá na minulá data k předpovídání poptávky a zakládají na tom svoje cenová rozhodnutí. Ovšem strategie, která byla úspěšná v dřívějších podmínkách, se obvykle neopakuje. To, že se do analýz zahrnou nové události a informace, jim dodává nový rozměr a snižuje možnost, že hotely zůstanou stranou zájmu nebo promarní příležitost. Pečlivě zvolenou kombinací technologií, hbitosti a analýz není těžké být na trhu odlišný a rozpoznatelný.

 

(Pozn.: Pramenem k podrobnějšímu studiu tohoto tématu je diplomová práce Mgr. Petera Ďurici Revenue management a jeho využitie v hotelových prevádzkach, zpracovaná ve studijním oboru Cestovní ruch na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze).

 

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv