Odpovědné podnikání u nás pomalu, ale jistě vstupuje do všech oblastí, tu hotelovou nevyjímaje. Jeho součástí je ekologické chování, které je mnoha hotelům a turistům po celém světě vlastní a berou ho jako normu. Ohleduplnost k životnímu prostředí se v hotelnictví odráží především ve vzniku a provozování ekohotelů. Čím se odlišují od těch běžných?

Podmínky certifikace jsou přísné

Když je poptávka, je i nabídka. Platí to i obráceně. A tak ekologičtí hosté vyhledávají pro své pobyty, konference, dovolené „zelené“ hotely a sami se v nich chovají k životnímu prostředí vstřícně. Neznamená to, že ekohotel nemůže být luxusní, ale hosté tento luxus nezneužívají. Nesprchují se hodinu, nelijí na sebe každý den nové šampony a tělová mléka, nepožadují čisté ručníky a povlečení každý den. Zkrátka neplýtvají vodou a energiemi jen tak, z rozmařilosti.

Ekohotel, nebo také jeho často užívané synonymum „zelený“, je označení pro ubytovací zařízení vlastnící evropský certifikát „The Flower “ nebo domácí českou značku – „Ekologicky šetrná služba“.  Obě značky jsou si rovny a jejich garantem je Ministerstvo životního prostředí. Značku může získat ubytovací zařízení po splnění přísných norem a kritérií. Značka zaručuje hostovi „eliminaci negativních vlivů na životní prostředí“ a je určena jakémukoli ubytovacímu zařízení.  Jedná se o univerzální logo  ̶  zelenou květinu s označením Evropské unie.

Globale Hotel Alliance (GHA), která působí v USA a Kanadě, se k certifikacím, které označují hotely jako ekologické, vyjadřuje skepticky. Tvrdí, že certifikace je časově náročná a drahá. Recertifikace stojí další peníze, a navíc po celém světě existuje více než 800 různých zelených certifikací. Host jednotlivým logům ani nerozumí. Podle GHA je mnohem lepší neinvestovat peníze do splnění podmínek certifikace a jejího obnovování, ale investovat do vylepšení hotelu, udělat ho ekologickým i bez oficiálního potvrzení.

U nás je získání certifikace podmíněno splněním mnoha bodů. Každé zařízení se posuzuje podle 80–100 kritérií, z nichž je zhruba čtyřicítka povinných. Ve zbylých musí hotel, či jiné ubytovací zařízení, získat určený počet bodů. Mezi povinné patří omezování spotřeby energií a využívání obnovitelných zdrojů.

Green Management: „Obecné zásady pro vznik ekohotelu“

Podle manuálu EU: Green Management: „Obecné zásady pro vznik ekohotelu“ musí ubytovací zařízení splnit obecná kritéria v několika oblastech:

Energie

V hotelu nebo penzionu se musí používat energeticky účinné elektrické spotřebiče, 50 % energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Hotel musí mít vhodnou tepelnou izolaci, utěsněná okna a disponovat automatickými vypínacími systémy světla a tepla. V pokoji se pak zbytečně nesvítí a netopí ve chvíli, kdy v něm host není. V okamžiku, kdy do pokoje vstoupí, rozsvítí se, a teplo či klimatizace se spustí do nastavených hodnot.

Voda

Ubytovací zařízení musí být vybaveno úspornými kohoutky a sprchami, úspornými myčkami, pračkami, WC. Měl by být v provozu vhodný systém čištění odpadních vod. Host by měl být informován o flexibilní výměně ručníků a ložního prádla.

Školení personálu

Celý tým ekozařízení by se měl chovat ekologicky. Ideální je, když tuto myšlenku přijme za normální a ztotožní se s ní. Měl by dodržovat pravidla ohledně správného dávkování čisticích prostředků, efektivního nakládání s odpady, vodou, energií a přírodními zdroji… Personál musí být mj. vyškolen, aby denně kontroloval, zda někde nejsou patrné viditelné netěsnosti u kohoutů s vodou, a případně přijímal nezbytná opatření.

Informace pro hosty

Musí být hostům podávány aktivní formou na recepci, hosté by se měli dozvědět místní údaje a novinky z oblasti životního prostředí, informace o environmentálních opatřeních hotelu. Měli by se seznámit se způsoby, jak šetřit s vodou a energií, třídit odpady. Měli by získat informace o městské hromadné dopravě, o preferování výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí. Hosty je nutno informovat o zásadách ubytovacího zařízení, pokud jde o snižování množství produkovaného odpadu a používání kvalitních alternativ namísto výrobků na jedno použití a výrobků ve formě jednotlivě balených porcí, a zároveň je nutno hosty vyzývat, aby dávali přednost výrobkům, které nejsou na jedno použití.

Nebezpečné chemické látky

Při malování interiérů by měly být použité barvy, laky a čisticí prostředky s ekoznačkou. Měla by být vedena evidence dat o spotřebě chemikálií.

Odpady

Odpad by se měl třídit, vhodně likvidovat, nebezpečný zneškodňovat.

…. další podmínky

V podmínkách najdeme i další požadavky, jako například používání větrné a fotovoltaické energie, dešťové a odpadní vody, tepelných čerpadel, dálkového vytápění, nebo využívání odpadního tepla.

  • Tyto obecné podmínky obsahují ještě specifická opatření například ̶ průtok vody v kohoutku ani ve sprše nepřesahuje 12 litrů za minutu, v hotelové koupelně je umístěna cedulka vybízející hosty k šetrnému chování, na pokojích jsou odpadkové koše na papír a plasty, třídí se rovněž sklo, nebezpečné odpady jsou tříděny a náležitě likvidovány, veškerý odpad vzniklý při hotelovém provozu je zpracováván a recyklován v nejvyšší možné míře, výrobky určené k jednomu použití jsou minimalizovány, všechna okna jsou tepelně izolována, hotel nepoužívá žádnou vzduchotechniku, většina světel na chodbách je opatřena pohybovým čidlem a vypíná se automaticky, v celé budově hotelu jsou namontovány úsporné žárovky, topení je regulováno zvlášť v každém pokoji, používají se výhradně ekologicky šetrné čisticí prostředky, vyřazené textilie a nábytek je určen na charitativní účely, kancelářský papír se recykluje teprve, je-li popsán z obou stran, upřednostňují se místní dodavatelé potravin.
  • Hosté v „zeleném“ hotelu také během pobytu respektují zásady ekologického chování ̶ jsou vyzváni k tomu, aby si  regulovali teplotu ve svém pokoji pomocí termostatické hlavice na topení, aby při odchodu zhasínali, nenechávali zbytečně protékat vodu při holení nebo čištění zubů. Na každém pokoji jsou úsporné baterie a odpadkové koše na papír a plasty. Dodavatelé jsou pokud možno z ekologicky šetrných firem, farem…
  • Při každém jídle, včetně snídaně, musí být nabízeny alespoň dva potravinářské výrobky, které
  • pocházejí z místních zdrojů a odpovídají danému ročnímu období (platí pro čerstvé ovoce a zeleninu).
  • Případně musí být zakázána konzumace místních ohrožených druhů, jako jsou určité druhy ryb a korýšů, divoké zvěře, a také garnátů, kteří pocházejí z chovů ohrožujících mangrovové porosty.
  • Hlavní složky alespoň dvou jídel nebo všech nabízených jídel včetně snídaní, musí
  • pocházet z ekologického zemědělství… Jedním z bodů, který je třeba splnit, je také umístění chladniček

Ty musí být umístěny a nastaveny podle zásad úspor energie, aby se omezilo plýtvání energií.

A třeba automatický systém zhasínání světel v místnostech, který zhasíná světlo při odchodu hostů z místnosti, musí být instalován v 95 % místností v ubytovacím zařízení.

Jak je to se zelenými hotely u nás?

Zhruba před deseti lety se hoteliéři vrhali do boje o získání certifikátu nadšeně. V roce 2009 se zpřísnila pravidla kritérií a v současné době jsou u nás jen čtyři hotely s evropským certifikátem  ̶ Hotel Adalbert, Praha (v roce 2006 první certifikovaný ekohotel v ČR), Hotel Adria, Praha, Hotel Plaza, Praha a Chateau Mcely (první ekologický pětihvězdičkový hotel v EU) a Centrum Veronica Hostětín. Faktem ale je, že například na českém trhu existuje i několik hotelů, které sice certifikaci nemají, ale profilují se vyloženě jako ekologické hotely. Třeba pražský hotel Mosaic House je výjimečný v tom, jakým způsobem se angažuje v uplatňování ekologických zásad. Je to první hotel v České republice, který využívá sto procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, stoprocentně bioplyn a systém recyklace šedé vody s rekuperací tepla, používá inteligentní systémy vytápění a chlazení, solární panely na střeše, energeticky úsporné osvětlení, systém regulující pokojovou teplotu na základě obsazenosti, nízkoprůtokové toalety, sprchy s technologií rain dance a elektromobil E.ON smart.

Ekohotely ve světě

Stačí si do vyhledávače zadat green hotels a už se na vás sypou zelené hotely celého světa, s různými certifikacemi, nebo i bez nich. Nabídka je opravdu velká. Jedná se o ekohotely všech možných úrovní, klasické nebo zážitkové, hravé i konzervativní, luxusní i prosté.

V severoaustralském regionu Cairns se lze ubytovat v unikátním, ekologicky přátelském hotelu Canopy Treehouses. Najdete ho ovšem, jen pokud se budete dívat vzhůru. Šest přírodních přístřešků se rozkládá v korunách stromů. Ty naprosto dokonale splývají s okolním prostředím. I když se to na první pohled nezdá, tyto chatky nabízejí veškerý komfort včetně vířivky, balkonu s grilem nebo houpací sítě.

Ve švýcarských Alpách se hosté mohou ubytovat ve White Pod, patnácti iglú, které jsou rozesety po nedotčené, téměř panenské přírodě. Celý resort klade důraz na nízkou spotřebu elektrické energie a vody, na využívání obnovitelných zdrojů a „vzdělávání“ hostů v ochraně životního prostředí. Vzdušná a prostorná iglú jsou vybavena sporákem, topí se pouze dřevem. Provozovatel myslí i na souznění iglú s krajinou – v létě mají zelenou barvu, v zimě bílou. Hosté, kteří přijíždějí vědí, že by všude měli chodit pěšky, a i parkoviště je daleko od iglú.

Ve španělském údolí Rio de Baza najdou hosté Altiplano týpí. Ubytování v indiánských stanech poskytuje kombinaci venkovního táboření s nádechem luxusu. Každé týpí je vybaveno pohodlnými postelemi, sprchy se nacházejí v jeskynním komplexu. Kdo nechce bydlet ve stanu, může se ubytovat v jeskynním obydlí. Tam díky přirozenému chladu není potřeba používat klimatizaci. Voda se ohřívá pomocí solárního systému, používají se jen biologicky odbouratelné produkty, odpadní voda se používá k zalévání stromů a květin.

V ekohotelu Hangaroa na Velikonočním ostrově pracují převážně Rapa Nui, jeho domorodí obyvatelé, kteří mají velkou úctu k Zemi a přírodě. Hotel je vyroben z přírodních materiálů, větví, vulkanické horniny a hlíny. Technologie řídí spotřebu vody a energie, v hotelu se recykluje voda a všechna světla jsou LED.

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv