Lidl se dle nezávislého průzkumu STEM/MARK umístil na 1. místě ve vnímání kvality potravin

autor: | Dub 7, 2014 | Novinky z Gastronomie

Doposud zažitý trend nakupovat levné potraviny se u českých spotřebitelů mění. Dle nejnovějšího výzkumu agentury STEM/MARK, zpracovaného pro společnost Lidl, změnilo 66 % respondentů svůj postoj při nakupování a kladou větší nároky na kvalitu potravin. Společnost Lidl se v nezávislém průzkumu umístila na 1. místě mezi potravinovými řetězci ve vnímání nabídky kvalitních výrobků.

V rámci nejnovějšího dotazníkového šetření agentury STEM/MARK změnili Češi svůj postoj při nakupování (66 %). Více než 84 % dotázaných uvedlo, že je pro ně kvalita potravin důležitá a při výběru hraje klíčovou roli. Mezi klíčové faktory, podle kterých zákazníci v současnosti potraviny vybírají, patří zejména čerstvost výrobku (80 %) a předchozí zkušenost s ním (67 %). Důležitým parametrem kvalitní potraviny je ale pro spotřebitele i její složení a nutriční hodnoty, což uvedla téměř polovina (44 %) dotázaných. Cenu zmínili respondenti (36 %) až na 4. místě.

Z šetření rovněž vyplynulo, že tři čtvrtiny dotázaných (74,3 %) vnímají nárůst v nabídce kvalitních potravin. Jako nejlépe hodnocený potravinový řetězec, jenž nabízí kvalitní potraviny, uvedla téměř polovina respondentů (45 %) společnost Lidl. Na druhém místě se pak umístil Globus (41 %) a třetí příčku obsadila Billa (30 %).

„Nejnovější průzkumy agentury STEM/MARK potvrzují změnu v trendu nakupování u českých konzumentů. I přes fakt, že dotazovaní prvotně nevnímají, že by Češi kvalitní potraviny nakupovali (50 %), přes 2/3 z nich uvádí změnu ve vlastním přístupu k výběru potravin,“ komentuje výsledky nezávislého průzkumu agrární analytik, Petr Havel. „Osobně jsem rovněž velmi potěšen skutečností, že spotřebitelé při nákupu kladou větší důraz na čerstvost nakupovaných potravin, což v průzkumu deklaruje 80 % dotázaných a potraviny vybírají podle předchozích zkušeností. Z toho je patrné, že se stáváme náročnějším zákazníkem, “ dodává Petr Havel.

Naše společnost nabízí širokou paletu výrobků mnoha vlastních značek, které byly vyvinuty a vyrobeny renomovanými výrobci na naši zakázku. Při výrobě klademe velký důraz nejen na kvalitu zpracování, ale i použitých surovin v našich výrobcích, což se v posledním období odrazilo i na množství ocenění, které jsme za kvalitu získali,“ uvádí Jitka Vrbová, tisková mluvčí společnosti Lidl Česká republika. „Faktu, že i naši zákazníci nás vnímají na 1. místě co do nabídky kvalitních potravin, si velice vážíme a je jen dokladem o tom, že odvádíme dobrou práci,“ dodává Jitka Vrbová.

Společnost Lidl dokládá svou snahu nabízet kvalitní potraviny například novou řadou pomazánek Toppo od renomovaného českého výrobce Delimax. Pomazánky jsou vyrobené speciálně pro řetězec Lidl, neobsahují ztužené tuky, jsou bez strojově odděleného masa, bez přídavku sladidel a aromat a také bez lepku.