Pandemie COVID-19 přinesla změny v mezilidském chování. V neposlední řadě jsou si lidé více vědomi zdravotních rizik spojených s nedostatečnou hygienou ve veřejných prostorách. Podle nového průzkumu značky Tork® spadající pod společnost Essity se v průměru téměř sedm z deseti lidí nyní cítí méně v bezpečí při návštěvě veřejných toalet či umýváren než v době před COVIDem-19. A 43 % respondentů v průzkumu odpovědělo, že se necítí bezpečně při návštěvě umýváren s horkovzdušnými vysoušeči rukou.

 Nároky na dostupnost bezpečných hygienických prostředků na veřejných místech jsou větší než kdy dřív. Podle mezinárodní studie o vlivu COVIDu-19 na přístup lidí k veřejné hygieně věří 80 % oslovených, že udržení vysokých hygienických standardů na veřejných toaletách a v umývárnách je zásadní pro bezpečnost obyvatel.

Zvýšený zájem o hygienu na veřejných toaletách a umývárnách se odráží ve změně preferencí ohledně sušení rukou. Podle studie si 75 % lidí oslovených v průzkumu ve čtyřech evropských zemích přeje, aby více zařízení nabízelo papírové ručníky jako alternativu k horkovzdušným vysoušečům. Studie zároveň ukázala, že 37 % lidí má nyní kvůli COVIDu-19 větší zájem o papírové ručníky. Nejčastějšími důvody tohoto nárůstu uváděné respondenty oslovenými v Evropě  je přesvědčení, že papírové ručníky na ruce jsou hygieničtější (80 %), vysuší ruce rychleji (42 %) a nešíří vzduchem viry a bakterie (39 %).

S tím, jak stoupá obliba papírových ručníků, může jejich neposkytnutí znamenat pro podnik velkou ztrátu. V průzkumu totiž celá polovina respondentů oslovená ve čtyřech evropských zemích odpověděla, že do podniků, které ručníky jako alternativu k horkovzdušným vysoušečům nenabízejí, se jim chce méně vracet. A 43 % oslovených řeklo, že si v umývárnách s horkovzdušnými vysoušeči nepřipadají bezpečně.

„Pandemie nám ukázala, že se všechny podniky musejí přizpůsobit novým hygienickým standardům. A jestliže si některá zařízení v minulosti zvolila horkovzdušné vysoušeče, jejich snadné použití už lidem nepřipadá jako tak zásadní výhoda. Velké části veřejnosti nepřipadají elektrické vysoušeče dost bezpečné. Zaznamenali jsme nárůst požadavků od podnikových manažerů, kteří chtějí od horkovzdušných vysoušečů přejít k papírovým ručníkům,“ říká Alberto Cajiga, viceprezident marketingu společnosti Essity Professional Hygiene.

Pro oblasti, kde je správná hygiena klíčová – například potravinářské závody nebo nemocnice –, jsou papírové ručníky pro sušení rukou jedinou přijatelnou volbou.* Na rozdíl od papírových ručníků horkovzdušné vysoušeče produkují více vzduchových kapének,** což zvyšuje riziko šíření bakterií do okolního prostředí. Otírání kůže při sušení rukou papírovými ručníky také pomáhá odstranit více bakterií než jiné způsoby sušení.***

Vlivem pandemie COVID-19 budou lidé na veřejných místech vyžadovat splnění obecně platných hygienických norem, přičemž 80 % lidí podle průzkumu očekává, že veřejné umývárny a toalety poskytnou hygienické prostředí na vyšší úrovni než před rozšířením viru.

Redakce Gastro&Hotel