Provozovatelé hotelů a restaurací nabízejí zákazníkům poukázky na budoucí nákup služeb v konkrétním hotelovém nebo stravovacím zařízení, tzv. vouchery. Jak odvádět správně daň z přidané hodnoty? Zeptali jsme se daňového poradce Mgr. Ing. Miloslava Hnátka z www.danovetipy.cz.

 Jaká platná právní úprava řeší uplatňování DPH u hotelových voucherů po přijetí novely zákona o DPH?

Uplatňování daně z přidané hodnoty je dáno zejména zákonem o dani z přidané hodnoty. V širší rovině je to i evropská legislativa, zejména pak Směrnice Rady 2006/112/ES upravující fungování daně z přidané hodnoty. Platnou úpravu dotváří i judikatura Nejvyššího správního soudu a také Evropského soudního dvora. Ve věci uplatňování DPH u voucherů bylo s účinností od 1. 7. 2017 přijato zcela nové ustanovení § 20a zákona o DPH, které nově problematiku jednoznačně upravuje. Do té doby si hoteliéři a restauratéři museli vypomoci právě judikaturou Evropského soudního dvora. Tuzemský zákon o dani z přidané hodnoty problematiku neupravoval.

 Jaká jsou základní pravidla pro načasování správného uplatnění DPH u voucherů?

Vouchery se prodávají zákazníkům před poskytnutím služby či prodejem zboží a při jejich prodeji je tak nutné zvážit uplatnění daně z přidané hodnoty. Jedná se o poukaz k odběru služeb či zboží a jejich prodejem získává prodávající úplatu, ze které musí zvážit odvod daně z přidané hodnoty. Správné uplatnění daně u hotelových a restauračních voucherů je pak dáno tím, zda jsou dostatečně vymezeny všechny rozhodující znaky poskytovaného plnění – je známo zejména zboží, které má být dodáno nebo služba, která má být příjemci voucheru poskytnuta a dále je známa sazba daně. Dostatečná určitost plnění je tak chápána jako dostatečná určitost daňového režimu plnění vztahujícího se k přijaté úplatě. V případě, že jsou dostatečně známy všechny rozhodující znaky poskytovaného plnění, DPH se uplatní již při prodeji voucheru. A pokud nejsou tyto údaje známy, DPH se při vlastním prodeji voucheru neuplatní a uplatní se až při čerpání služeb či zboží držitelem voucheru.

 Konkrétně – jak bude řešen voucher na hotelové služby?

Prodaný voucher na hotelové služby bude řešen tak, že ubytování má stejný daňový režim (sazba daně 15 %) jako stravování (stravování bez podávání alkoholických nápojů) a přijatá úplata za prodej voucherů je tak dostatečně určitá bez ohledu na to, zda jde o úplatu za poskytnutí ubytování nebo za poskytnutí stravování (při přijetí úplaty není jisté, která služba bude poskytnuta, je však jisté, že bude poskytnuta některá z nich, případně budou poskytnuty obě služby ve stejné sazbě DPH 15 %). Z přijaté úplaty za prodej voucherů tak hotel odvede DPH.

 Rozlišují se nějak z hlediska daně z přidané hodnoty druhy voucherů?

Z hlediska daně z přidané hodnoty je tak nutné v praxi rozlišovat dva druhy voucherů. Vouchery jednoúčelové, kdy je budoucí plnění jednoznačně vymezeno, je znám poskytovatel plnění (konkrétní plátce), místo plnění (Česká republika) a předmět plnění s konkrétní sazbou DPH (např. ubytování anebo stravování bez alkoholických nápojů anebo obě služby ve stejné sazbě DPH). V takovém případě je budoucí plnění přesně vymezeno a přijatou platbu za prodej voucherů je nutné považovat za zálohu na budoucí plnění s povinností přiznat daň z přidané hodnoty dnem přijetí úplaty. Následné uplatnění voucheru zákazníkem již nebude z hlediska DPH rozhodující. Dále jsou to víceúčelové vouchery v hotelovém provozu, kdy budoucí poskytované plnění není přesně vymezeno – obvykle není jednoznačně určeno, co bude předmětem plnění, zda stravovací služby bez alkoholických nápojů (15 %) anebo včetně alkoholických nápojů (15 % a 21 %). Víceúčelové vouchery, kdy budoucí plnění není přesně vymezeno (v hotelovém provozu zejména sazbou DPH), je potřeba brát jako platební prostředek. Pro účely daně z přidané hodnoty tak bude rozhodující až okamžik uplatnění předmětného voucheru zákazníkem, tedy okamžik, kdy bude znám druh plnění včetně příslušné sazby daně.

 Na co by si v této souvislosti měli dát hoteliéři pozor, respektive co nepodcenit?

V této záležitosti je to vždy práce hotelové účtárny. Ta by měla postupovat podle výše uvedené úpravy, která je pro hotel daňově optimální. Někdy samozřejmě hotelový provoz neumožňuje daňově optimální postup při uplatňování daně z přidané hodnoty u voucherů. Pak doporučuji přiznat DPH sazbou 21 % vždy při jejich prodeji.

 

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv