Asociace hotelů a restaurací České republiky je připravena plně spolupracovat na prevenci proti šíření onemocnění COVID – 19 (koronavirus).

Do současné doby nebyla vydána Ministerstvem zdravotnictví žádná mimořádná opatření pro ubytovací a stravovací zařízení. Zdraví zaměstnanců a hostů je však vždy předřazeno ekonomickým cílům. Je nutno si ovšem rovněž uvědomit, jak může současná situace dopadnout do celkové ekonomiky cestovního ruchu a být na případné krizové scénáře připraveni. Poslední týdny roste v celé Evropě obava z cestování, a to i do míst, kde dosud žádné problémy nebyly zaznamenány. AHR ČR ve spolupráci se společností Economic impacT zpracovala modely možných dopadů vývoje epidemie do cestovního ruchu v České republice.

V roce 2019 zahraniční turisté v ČR realizovali cca 27,18 mil. přenocování a utratili cca 124,1 mld. Kč, z čehož plynuly přínosy pro veř. rozpočty v multiplikaci na úrovni cca 49,7 mld. Kč. Turisté z Itálie, Číny a Jižní Koreje se na počtu přenocování podíleli z cca 9,6 % a vzhledem k vyšší průměrné denní útratě se podíleli z cca 11,8 % na celkové spotřebě. Cestovní ruch poskytoval 144 tisíc pracovních příležitostí, v přepočtu na plné úvazky.

V případě poklesu spotřeby turistů z výše uvedených destinací o 50 %, hrozí v roce 2020 snížení spotřeby na území ČR o 7,4 mld. Kč a snížení příjmů pro veřejné rozpočty o 3,0 mld. Kč a snížení počtu pracovních míst o 8 tisíc.

Pro případ, že by situace přetrvávala delší dobu a došlo k celkovému poklesu spotřeby turistů přibližně o třetinu (v modelu 28 %), znamenalo by to pravděpodobně snížení spotřeby na území ČR o 35,2 mld. Kč a snížení příjmů pro veřejné rozpočty o 14,1 mld. Kč. Tato skutečnost by se pak negativně odrazila také na snížení počtu pracovních míst, a to až o 40 tis.

„Z uvedených modelů a současného vývoje vyplývá, že podnikatelé i zaměstnanci v cestovním ruchu budou čelit poměrně zásadní krizi, jejíž závažnost se bude odvíjet od délky trvání současné epidemie, ale také v závislosti na schopnost rychlé obnovy cestovního ruchu po jejím odeznění. Je tedy nutné rovněž předem zvážit kroky, které by snížily dopady očekávané krize na naše hospodářství a zaměstnanost. Pro mnohé malé a střední podniky může každý z uvedených scénářů představovat i existenční riziko. Je třeba konstatovat, že přes rostoucí obavy z cestování, je Česká republika stále bezpečnou destinací a pro případné obavy z cestování nejsou zatím žádné reálné důvody.“ Uvedl k situaci Václav Stárek, prezident AHR ČR.

Redakce Gastro&Hotel