Kongresový turismus je v Praze na vzestupu, dokazují statistiky

autor: | Dub 3, 2013 | Novinky z Gastronomie

Popularita Prahy jako kongresové destinace každým rokem stoupá. Zejména rok 2012 pro ni byl podle statistik mimořádně úspěšný. Český statistický úřad, který sbírá data od hromadných ubytovacích zařízení, udává v české metropoli v loňském roce celkem 4264 akcí (tj. o 234 akcí více než v roce 2011), které hostily 671 812 účastníků, a to znamená 16,4% nárůst oproti roku 2011. Tento vzrůstající trend potvrzují i statistiky, které již třetím rokem sbírá od svých členů Prague Convention Bureau.

Také dlouhodobější pohled udává velmi pozitivní vývoj – statistiky ČSÚ za poslední 4 roky ukazují 20% nárůst akcí v roce 2012 ve srovnání s rokem 2009, a počet účastníků se za tuto dobu zvýšil o téměř 40% ze 484 807 na 671 812. Nejvíce akcí (1282) se v roce 2012 konalo od dubna do června.

Podle statistik Prague Convention Bureau se v Praze koná nejvíce korporátních konferencí a setkání, a dále asociačních konferencí či kongresů, nejčastěji v oboru farmacie, IT a telekomunikace, ekonomie a lékařských věd. Průměrná délka akcí se zkrátila z 2,29 dnů v roce 2011 na 2,06 dnů v roce 2012. Stejně jako v předchozím roce i loni dominovaly jednodenní akce, s čímž souvisí také výrazné zvýšení počtu akcí bez ubytování o 61%.

Je také zřejmé, že stále roste význam menších akcí. Stejně jako v roce 2011 byly i minulý rok u členů PCB nejčastějším typem akce s účastí 50-149 osob, jejichž počet vzrostl o 10%. Druhým nejčastějším stejně jako v roce 2011 akce pro 10-49 osob. Na rozdíl od roku 2011 v minulém roce se konalo o 61% více akcí s mezinárodní účastí (tzn. s počtem zahraničních účastníků převyšujícím 20%). Nad zprostředkovatelskými agenturami stále dominují přímí klienti – ti nejčastěji pocházejí kromě České republiky z Velké Británie, USA, Německa, Francie a Belgie.

Nejvíce využívaným typem zařízení pro konání akcí v minulém roce zůstaly i nadále hotely, na druhém místě se však oproti roku 2011 umístila zařízení označená jako ostatní, kam spadají všechna zařízení mimo kategorie hotely a kongresová centra, nejčastěji univerzity.

Výše uvedené statistické údaje potvrzují, že se Praha stává stále oblíbenější destinací pro pořádání nejrůznějších akcí a lze očekávat pozitivní trend růstu počtu akcí a počtu účastníků také v letech budoucích.