Convention Bureau ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha uspořádalo přátelské předvánoční setkání s kongresovými velvyslanci. Setkání se konalo v rámci Ambassador Programu, kterému poskytl záštitu radní hl. m. Prahy ing. Václav Novotný.

Dne 12. prosince se v restauraci ZOOM v Kongresovém centru Praha sešlo na 30 kongresových velvyslanců, mezi nimiž byla řada známých osobností české vědy a medicíny. Tito uznávaní odborníci jsou členy mezinárodních společností, asociací a výborů, které se pravidelně setkávají na odborných kongresech a konferencích konaných po celém světě. Díky svému renomé a aktivní participací při přípravě kandidatur na tyto akce tak pomáhají Prague Convention Bureau budovat povědomí o Praze jako kongresové destinaci.

Po skončení oficiální části setkání byli účastníci setkání pozváni společností Kongresové centrum Praha a jejími partnery na koncert STRAUSS – GALA. Předvánoční přátelské setkání kongresových velvyslanců spojené s velkou kulturní akcí bylo první svého druhu v rámci Ambassador programu Prague Convention Bureau.

„Doposud Prague Convention Bureau organizovalo v rámci Ambassador programu pouze vzdělávací a networkingové snídaně pro kongresové velvyslance a každoroční slavnostní ocenění kongresových velvyslanců za jejich přínos kongresovému průmyslu, tzv. Ambassador Awards Evening,“ vysvětluje Lenka Žlebková, ředitelka Prague Convention Bureau a dodává: „Večerní networkingová akce spojená s kulturním programem se u kongresových velvyslanců setkala s pozitivním ohlasem a vysokým zájmem. Do budoucna plánujeme Ambassador program rozšířit na národní úroveň a pořádat tak více networkingových akcí, ať už vzdělávacích snídaní či večerních neformálních setkání, v rámci nichž si mohou kongresoví velvyslanci předávat své zkušenosti s pořádáním mezinárodních akcí.“

Hlavním posláním vzdělávacích a networkingových akcí pro kongresové velvyslance je zvýšit mezi ambasadory povědomí o významu pořádání mezinárodních kongresů jak pro jejich obor, tak pro destinaci. Prague Convention Bureau se snaží pomocí těchto akcí seznámit kongresové velvyslance s možnostmi podpory a pozitivně motivovat tyto odborníky, aby se aktivně zapojili do práce v rámci mezinárodních asociací a snažili se získat některý ze světových či evropských kongresů v rámci jejich oboru do Prahy.