Ze srpnových statistických údajů ČSÚ vyplývá, že konferenční turistika zaznamenala v;první polovině roku 2012 výrazné oživení navzdory panujícím obavám z;návratu či prohloubení ekonomické krize. Oproti minulému roku došlo za stejné období k;nárůstu počtu akcí o 11%. Jedná se o nejvýraznější oživení trhu s;konferenční turistikou od roku 2009.

Ze statistik ČSÚ, které monitorují konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v;ČR, dále vyplývá, že růst zaznamenal i další významný ukazatel, kterým je počet účastníků. Oproti roku 2011 se zvýšil počet delegátů o 14%, přičemž největší počet akcí se uskutečnil ve čtyřhvězdičkových hotelích. Co se počtu akcí v regionech týče, majoritní podíl na trhu má hlavní město Praha následována Jihomoravským a Moravskoslezským krajem.
;
Konferenční turistika pozvolna rostla již od roku 2009, ale až letos došlo k;výraznějšímu pozitivnímu posunu. V;reakci na globální ekonomickou krizi je určujícím faktorem při pořádání MICE akcí poměr ceny a kvality a poptávka ze strany firem se stále více orientuje na nízkonákladovou nabídku. Přesto došlo k;nárůstu výše uvedených ukazatelů.
;
Pro soukromé subjekty, které podnikají v;tomto odvětví cestovního ruchu, jsou uvedená čísla povzbuzením. Oživení je důkazem, že přes veškerá úsporná opatření se firmy po několikaletém útlumu opět odvážily „uvolnit“ své rozpočty, co se pořádání konferenčních akcí týče,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism, Ing Rostislav Vondruška.
;
Kongresový průmysl opět dokázal, že patří mezi nejstabilnější odvětví cestovního ruchu. Z;ekonomického hlediska se rovněž jedná o pozitivní zprávu vzhledem k;tomu, že konferenční turistika patří mezi nejvýnosnější formy cestovního ruchu vůbec. Kongresový turista utratí v;průměru třikrát více, než běžný turista. Mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) ve svých aktuálních statistikách vyčíslila, že odhadovaná průměrná útrata delegáta na meeting je 2551,6 USD.;

Redakce Gastro&Hotel