Konference – Hotelnictví, turismus a vzdělávání na téma PERSPEKTIVY 2020

autor: | Říj 2, 2013 | Novinky z Gastronomie

Kdy: 23. října 2013

Kde: V budově Vysoké školy hotelové, Svídnická 506, 181 00 Praha 8

Více informací na www.vsh.cz

Přihlášku na konferenci je možné podat prostřednictvím elektronického formuláře nejpozději do 15. 10.

Program:

08:30 – 09:30 registrace účastníků, občerstvení

09:30 – 11:00 PLÉNUM (Velká aula)

řídí prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., emeritní rektor VŠH Praha

Zahájení konference

doc. Ing. Václav Vinš, CSc., rektor VŠH

Zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu – aktuální problémy

představitel Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Začátky fungování České centrály cestovního ruchu

Ing. Karel Nejdl, CSc., první ředitel ČCCR, člen SVECR

Aktivity agentury CzechTourism po 20 letech

Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury

Aktuální problémy EU a jejich dopad na hotelnictví a cestovní ruch

Ing. Petr Zahradník, MSc., Conseq Investment Management, a.s., člen NERV

Specifika vývoje cestovního ruchu a hotelnictví na Slovensku

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., Obchodní fakulta EU, Bratislava

Aktivity VŠH v mezinárodním výzkumu cestovního ruchu

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., katedra cestovního ruchu VŠH

11:00 – 11:30 přestávka – občerstvení

11:30 – 13:00 PANELOVÁ DISKUSE K TÉMATU (Velká aula)

řídí PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA, vedoucí katedry hotelnictví VŠH

Ing. Jaromír Beránek, ředitel Mag Consulting Praha

Bc. Tomáš Blabla, ředitel hotelů resortu Valachy

PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka Pražské informační služby

Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Základní otázky:

Co lze očekávat v rozvoji cestovního ruchu?

Jak se bude rozvíjet veřejné stravování nemotivované cestovním ruchem?

Budou v ubytování převažovat hotely?

Závěr diskuse

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum, VŠH Praha

13:00 – 14:30 oběd

14:30 – 16:30 JEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH

Sekce 1 – posluchárna V., 1. patro, místnost č. 108

Hotelnictví a gastronomie

vedoucí sekce Ing. Pavla Burešová

Vystoupení v sekci zatím přislíbili:

Miroslav Horák, manažer rezortu Kyčerka, Velké Karlovice

Pavel Maláč, společnost Maláč, s.r.o.
Václav Malý, produktový manažer Dilmah

Sekce 2 – posluchárna IV., 1. patro, místnost č. 107-2

Cestovní ruch

vedoucí sekce Mgr. Věra Fišerová

Vystoupení v sekci zatím přislíbili:

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ing. Dana Soukupová, ředitelka zábavy, Centrum Babylon Liberec

Eva Zbrojová, starostka města Harrachov

Dr. Anna Ivolga, proděkanka pro výzkum, University of Stavropol

Sekce 3 – posluchárna II., 1. patro, místnost č. 101

Marketing-management

vedoucí sekce doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Vystoupení v sekci zatím přislíbili:

prof. Dr. Rod Gibert, University of College of Birmingham

prof. Dr. Pilar Blanco Calvo, Universidad de Valladolid

Odborný workshop – posluchárna VI., přízemí, místnost č. 031

Franchising jako cesta k prosperitě ve službách

workshop vede doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Vystoupení v rámci workshopu zatím přislíbili:

Ing. Jiří Lošťák, člen správní rady České asociace franchisingu

Ing. Radek Sochor, Švejk restaurant

Miroslav Pácl, Eureca Shops, zástupce konceptu Paneria

Andrej Valentovič, člen představenstva Slovenské asociace franchisingu

16:30 – 18:00 přátelské setkání u číše vína