Konference Hospitality & Tourism Summit přináší inspiraci a motivaci pro úspěšné překlenutí nelehkého období

autor: | Úno 20, 2012 | Novinky z Gastronomie

Nadcházející 12. ročník Hospitality Tourism Summitu s;podtitulem „Kde brát sílu a motivaci pro další rozvoj“, který se uskuteční ve dnech 12. – 13. 4. 2012 v hotelu Crowne Plaza v Praze, bude věnován v;současnosti velmi potřebnému tématu hledání praktik a způsobů řízení, které zajistí dlouhodobou efektivní udržitelnost podnikání v;cestovním ruchu.

V;současné době charakterizované poklesem koupěschopnosti zahraniční i tuzemské klientely a tedy i poklesem poptávky v;cestovním ruchu, je nutné hledat cesty, které výsledný efekt vnějších často neovlivnitelných negativních faktorů zmírní a zajistí podnikatelům v;cestovním ruchu překlenutí recese v;černých číslech.

Jak však uspokojivého stavu podnikání dosáhnout? K;tomu je nezbytná dlouhodobá strategie, dobré znalosti řízení provozu, chápání kvality jako nástroje konkurenceschopnosti, ale i orientace v legislativě cestovního ruchu. Možnou cestou je rovněž poučit se z;dobrých příkladů a zkušeností poskytovatelů služeb cestovního ruchu z domova a ze;zahraničí. V;tomto směru může být velmi přínosný program výroční konference Hospitality Tourism Summit, kterou se letos s ohledem na přání účastníků organizátoři rozhodli posunout do období, které není pro podnikatele tak hektické jako letní sezóna. 12. ročník konference se nově uskuteční již v;dubnu – ve dnech 12. – 13. 4. 2012 v;pražském hotelu Crowne Plaza a díky jeho umístění bude spojen i se zajímavým společenským večerem v;Ekotechnickém muzeu v;Bubenči.

Zahajovací blok prvního dne konference bude patřit otázkám z;oblasti financování a legislativy cestovního ruchu a trendům na straně domácí a zahraniční klientely. Bude završen velkou panelovou diskuzí, jejíž téma „Pohon a brzdy cestovního ruchu“ nepochybně podnítí i konfrontační příspěvky z;auditoria.;

Základními kameny;udržitelného podnikání by nepochybně měly být slušnost, zodpovědnost a adresnost – o tom, že ctít tyto hodnoty se v;byznysu vyplácí, se budou snažit účastníky přesvědčit zástupci podnikatelů v;hotelnictví, gastronomii i řečníci z řad dodavatelů. Závěrečný blok praktických případových studií představí ty nejlepší zkušenosti, jak „zefektivnit, motivovat a komunikovat“.

Druhý den konference nabídne diskusní sekci o slevových a loajalitních systémech za účasti zástupců z;řad jejich obhájců i kritiků, sekci o efektivitě v;gastronomii, sekci na téma marketingu a managementu destinace, sekci o mimořádné důležitosti řízení a motivování pracovníků ve službách a sekci zaměřenou na rozvíjení cestovního ruchu v;regionech, zejména s;důrazem na spolupráci mezi regiony.

„Mnozí podnikatelé se pod tlakem vnějších okolností soustřeďují především na krátkodobé cíle a okamžitý výsledek. Neměli by ale ztrácet směr nebo snižovat standard svých služeb, i když tunel, ve kterém jejich vlak momentálně jede, je docela dlouhý, a pomyslné světlo na jeho konci se zdá být v;nedohlednu.; Věřím, že účast na konferenci může být alespoň dobrým přiložením pod kotel lokomotivy našeho podnikání“, říká jménem organizátorů Barbora Krásná, Partner Blue Events. Dalšími spoluorganizátory konference jsou Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, ve spolupráci s AHR ČR, Vysokou školou hotelovou v;Praze 8 a COT Business. Konference se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a s;podporou CzechTourism.

Podrobnější informace o konferenci je připravena podat:

Barbora Krásná, Partner, Blue Events

e-mail: Barbora.Krasna@BlueEvents.eu