Společnost Hyatt Hotels oznámila, že od 1. září budou v jejích hotelech na celém světě plastové slámky na pití a nápojové kelímky k dispozici hostům pouze na výslovné požádání.

V oceánech bude brzo víc plastu než ryb

Opatření vychází z programů udržitelnosti životního prostředí a společnost hodlá i nadále zkoumat další možnosti radikálního snižování plastového odpadu. Nedávná zpráva Světového fondu pro ochranu volně žijících živočichů přišla s odhadem, že ve světových oceánech je více než 150 milionů tun plastu. Pokud se nepřijmou rázná opatření, budou do roku 2025 oceány obsahovat jednu tunu plastu na každé tři tuny ryb, do roku 2050 pak bude v jejich vodách přítomno větší množství plastu než ryb. Hyatt uvedl, že odklon od slámek, nápojových obalů a kelímků vyrobených z plastů vychází z již probíhajícího úsilí v celosvětovém portfoliu, včetně minimalizace a přesměrování potravinového odpadu, odpovědného zásobování a snížení spotřeby vody a energie.