Společnost Dotykačka hodnotí aktuálně projednávaný návrh Ministerstva financí ČR na další odložení EET jako pochopitelný. Podle ředitele společnosti Petra Menclíka však plošný odsun evidování tržeb až na začátek roku 2021 určitě nelze vnímat jako formu ekonomické pomoci.

„Náklady na EET se pohybují v řádu stokorun, takže o tom, zda podniky současnou situaci ustojí, určitě nebude rozhodovat tato položka. Klíčové je především udržet podniky v chodu, jinak bez ohledu na odklad stejně zavřou,“ uvádí Petr Menclík a doplňuje: „My jsme s tímto cílem vyvinuli bezplatný objednávkový systém Vyzvednisi.cz, který podnikatelům v gastro službách a obchodu přináší byznys i během karantény. Smysl zkrátka dává cokoli, co podnikům zvyšuje obrat.“

I on však rozumí tomu, že motivace ministerstva financí k dalšímu odkladu byla jiná než škrtnout podnikům náklad několika stokorun. „Je pravdou, že rozjíždět třetí a čtvrtou vlnu v podmínkách pandemie by nedávalo smysl a vynucovat evidenci jen od podnikatelů z první a druhé vlny by zase odporovalo principu rovnosti před zákonem. Povinnost evidovat tržby totiž ze zákona platí pro podniky ze všech čtyř vln a není možné z ní vyjmout jen některé. Ministerstvo tak zjevně nemělo jinou možnost než odklad pro všechny,“ říká Menclík.

Podniky o vypnutí EET nemají valný zájem

Z údajů, které má společnost Dotykačka k dispozici, vyplývá, že podnikatelé z první a druhé vlny navzdory nabídnuté možnosti žádný speciální zájem o odložení EET nemají. „Naše pokladny umožňují fiskalizaci jediným tlačítkem aktivovat nebo deaktivovat. Z podniků, které v uplynulých týdnech zachovaly svůj provoz, využila deaktivace evidence méně než jedna čtvrtina. Pro tři čtvrtiny fungujících je jednodušší evidovat dál, očividně je to nijak nezatěžuje,“ komentuje Menclík.

Fatální dopad na poskytovatele EET pokladen

Odložení EET bezmála o tři čtvrtě roku proti původnímu plánu by nicméně mělo zásadní dopad na poskytovatele pokladních systémů. Všechny firmy logicky měly nasmlouvané obchodníky i mediální kampaně, investovaly do skladových zásob.

„Dotykačka má naštěstí velký přesah nad rámec EET, takže odložení ji určitě nepoloží. Soustředíme se na vytváření pokladních systémů, které firmám zjednodušují procesy a přispívají k jejich digitalizaci. Tomu současná situace spíš nahrává. Menší konkurenty, kteří se zaměřují ryze na EET a nabízejí jednoduché pokladny bez paušálu, však delší odklad může zlikvidovat. Na trhu EET pokladen tak velmi pravděpodobně dojde k dalším konsolidacím, což by pozici Dotykačky mohlo ještě posílit,“ uzavírá Petr Menclík.

Redakce Gastro&Hotel