Není maso jako maso. A jelikož se už pomalu, ale jistě blíží teplejší dny, spousta z nás má plnou hlavu prvního jarního grilování. Pokud si chcete být jisti, že si dopřáváte maso skutečné kvality, vsaďte na biofarmy hospodařící v režimu ekologického zemědělství. Ať už patříte mezi milovníky jakéhokoliv druhu či úpravy masa, uvidíte sami, že čerstvé suroviny mají na výslednou chuť pokrmu nemalý vliv a jejich výběr tak není radno podceňovat. Přinášíme vám proto několik důvodů, proč vsadit právě na bio!

Spokojený život na prvním místě

Perfektně vyzrálé, křehké a lahodné – takové je maso z farmy hospodařící v režimu ekologického zemědělství. Dokonalá chuť výsledné suroviny jde však ruku v ruce s tím, v jakých podmínkách jsou zvířata chována. Pastevní způsob života, dostatečný pohyb a možnost socializace přispívá k vysoké kvalitě. Zvířata tráví většinu času v přírodě, na sluníčku a ustájena jsou jen v případě nepříznivých klimatických podmínek. „Masná plemena skotu chovaného v ekologickém zemědělství se na pastvě volně pohybují, což má vliv nejen na jejich celkovou pohodu, ale zejména na strukturu masa,“ uvedla Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, s tím, že kvalitu ovlivní samozřejmě i výběr krmiva a zejména pak délka a způsob zrání.

Chov s láskou, porážka s úctou

Zvířata prožijí svůj život v přirozených podmínkách dle standardů animal welfare. S tím úzce souvisí také porážka a následné zpracování masa. Samotná porážka by proto měla být co nejšetrnější. Při vystresování zvířete totiž dochází k metabolickému spálení vnitrosvalového cukru. Tento proces snadno zapříčiní nedokonalé zrání na bázi mléčného kvašení. I proto zvířata chována na ekofarmách bývají před poražením v areálu jatek po určitou dobu ustájena. Až přivyknou novému prostředí, dojde k šetrné porážce.

Více informací o chovu zvířat, ekologickém zemědělství i biopotravinách najdete na stránkách myjsmebio.cz.

S ohledem k přírodě, bez zbytečné chemie

Mezi další důvody, proč sáhnout po pořádném kusu masa od místního ekofarmáře, patří také fakt, že hospodáři nejen ke zvířatům, ale celkově i k přírodě přistupují s láskou a maximální péčí. Vyhýbají se nežádoucí chemii nejen u výsledných bioproduktů, ale i u běžného krmení svých zvířat.

Čerstvost, lokálnost i podpora regionů

Nákupem bio masa a dalších lokálních biopotravin, které vždy spolehlivě poznáte podle označení logy biozebry či biolistu, podporujete jak ekologické zemědělce, již pečují o přírodu i zvířata s největší možnou ohleduplností, tak i ekonomiku daného regionu. Můžete se tak podílet nejen na zvýšení kvality života, ale také zaměstnanosti, a tím i atraktivity oblasti, která je třeba právě vaším domovem. Jedná se zkrátka o skvělou příležitost, jak farmářům za jejich dlouhodobou a poctivou práci vyjádřit vděčnost. U lokálních bioproduktů máte navíc jistotu čerstvosti, protože potraviny neabsolvují žádné dlouhé distribuční cesty.

Udržování vysokých standardů i pravidelná kontrola

Bio maso pochází nejen z lokálních, ale hlavně z důvěryhodných zdrojů. Kontrolu podstupují ekologičtí zemědělci minimálně jednou ročně a standardy ekologické produkce podléhají přísné evropské i národní legislativně. Na národní úrovni dohlíží na dodržování pravidel hospodaření v režimu EZ čtyři kontrolní organizace – KEZ, ABCert, Bureau Veritas a Biokont.

Přesvědčte se sami, vyrazte na ekofarmu

Vlastní zkušenost je tím nejlepším způsobem, jak se přesvědčit. Udělejte si proto výlet na nejbližší ekofarmu. Inspiraci, kam se vydat, můžete najít na stránkách kamprobio.cz nebo lovime.bio. Nejrušněji na nich bývá právě na jaře, návštěva ekofarmy tak celé rodině zajistí perfektně strávené víkendové odpoledne. Sami navíc uvidíte, jak to na podobných místech chodí a v jakých podmínkách zvířata tráví svůj život. Mimo bio maso tu naleznete i pestrý výběr bio ovoce, zeleniny, bylinek i dalších bio surovin, které si můžete rovnou nakoupit.

TIP: Hledáte zajímavou farmu se zvířátky vhodnou pro celou rodinu, s ubytováním i krásným dětským hřištěm pro nejmenší? Vyrazte třeba na ekofarmu Belina.

Kupujte BIO. Pro budoucnost!

Chceme-li podpořit lokální ekonomiku, není nám lhostejná příroda a životní prostředí, a navíc myslíme na budoucnost naši i našich dětí, měli bychom na to dbát zejména v uličkách mezi nákupními regály. Správným krokem, jak podpořit ekologické zemědělce, kteří přirozeně pečují o půdu, krajinu a hospodářská zvířata s maximální ohleduplností, je totiž nákup jejich bioproduktů. Tím, že zvolíme lokálního dodavatele, máme navíc jistotu, že bioprodukty neputovaly dlouhé kilometry přes půl světa. Distribuční cesty a dojezdové vzdálenosti jsou velmi krátké. To pomůže nejen přírodě, ale rovněž nám i budoucím generacím.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.