Archiv rubriky: Malá škola řízení hotelu

Malá škola řízení hotelu díl 5. : Prozíraví manažeři

V dnešním propojeném světě může být pro váš hotel obtížné upozornit na svoji výjimečnost. Většina konkurence je online a pracuje často se stejnými partnery jako vy. Mají podobné cenové strategie a zaměřují se stejně jako vy na spokojenost hostů. Co dělají úspěšní hoteliéři, aby dokázali na dynamickém trhu projevit odlišnost a vyzráli na konkurenci?

Přečtěte si více

Malá škola řízení hotelu díl 3.: Revenue management v hotelnictví

Podnikání v hotelovém průmyslu doprovázejí specifické podmínky – především fixní kapacita, pomíjivost služby, možnost jejího předprodeje, proměnlivost poptávky a možnosti jejího předvídání, možnost segmentace trhu a vysoký podíl fixních nákladů. Další odborníci k tomu ještě přidávají možnost diferenciace služby, v podobě několika kategorií pokojů, a možnost určovat různé ceny. Revunue management je nástro,j jak řídit hotel v těchto dynamických vodách velmi konkurenčního trhu. Třetí díl miniseriálu Maláé škola řízení hotelu, ukazuje základní rysy tohoto způsobu řízení.

Přečtěte si více
načítání