Jednotné označování hotelů v Evropě – Hotelstars Union

autor: | Srp 20, 2012 | Novinky z Gastronomie

Od začátku července září na vstupu do hotelu Ibis München City West nový znak „2 Sterne Superior“ (dvouhvězdičkový superior hotel). Ibis Hotel patří ke skupině Accor (www.accorhotels.com) a je prvním hotelem v;Německu a v Evropě, jenž v;rámci zavádění jednotného evropského označování hotelovými hvězdičkami, které provádí unie Hotelstars Union, získal nový znak. České hotely budou stejným znakem označovány od roku 2013.

Nynějších již jedenáct členů unie Hotelstars Union, kteří v;zúčastněných zemích nabízejí harmonizovanou hotelovou klasifikaci se společnými směrnicemi a kritérii, bude do budoucna vydávat také jednotné znaky pro hotelové hvězdičky. Tyto znaky se v;jednotlivých zemích dosud výrazně liší, avšak od nynějška se budou postupně harmonizovat.

„Nové znaky zajistí pro hosty větší transparentnost, protože logo unie Hotelstars Union s;hvězdičkami prozrazuje, co a kdo se za těmito hvězdičkami skrývá“, uvádí Markus Luthe, hlavní jednatel Německého hotelového svazu (Hotelverband Deutschland – IHA).

Markus Luthe předal první z;nových znaků v;Německu, jímž nyní může ředitelka hotelu, paní Marion Keupp, ozdobit hotel Ibis München City West, panu Michaeli Mückemu, generálnímu řediteli a jednateli společnosti Accor Hospitality Germany GmbH. „Máme velkou radost z;toho, že jako společnost, jež od prvního okamžiku podporuje Německou hotelovou klasifikaci, můžeme s;naší značkou Ibis být také průkopníkem evropského značení“ uvedl Michael Mücke. „Mnichovský hotel Ibis je navíc jedním z;prvních hotelů, který se po přejmenování našich značek prezentuje v;novém image hotelů Ibis.

“ Nový znak upoutává svým moderním, jednoduchým designem a nese logo unie Hotelstars Union. Česká republika začne nový znak udělovat od ledna 2013. „Domnívám se, že sjednocení značení klasifikovaných hotelů ve všech státech, zapojených do systému Hotelstars Union a společný marketing budou dalším krokem k;přesvědčení mezinárodních hotelových jejich řetězců o významu jednotného systému klasifikace pro jejich prestiž na trhu. Důkazem je již několik významných hotelových řetězců, které se k;HSU hlásí v;zemích jako je Švýcarsko, Německo a Rakousko. To je dobrou zprávou i pro hoteliéry v;České republice, kteří zatím s;klasifikací ještě váhali.“ řekl Václav Stárek, prezident AHR ČR.

Aliance Hotelstars Union zároveň spustila novou společnou marketingovu kampaň, jejímž cílem je větší zviditelnění klasifikovaných hotelů na online distribučních portálech a GPS.;;