Jednotná klasifikace zvýší kvalitu turistických informačních center

autor: | Bře 20, 2013 | Novinky z Gastronomie

Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a za podpory MMR ČR uvádí do života „Jednotnou klasifikaci turistických informačních center České republiky“.

Cílem vytvoření jednotné klasifikace je odstranění duplicity ve formě dvou největších existujících certifikačních schémat na území České republiky, které v současné době sdružují celkem 411 turistických informačních center (TIC). Sjednocení těchto certifikací povede k vytvoření technického standardu a metodiky využitelné pro systémy a modely managementu kvality jako jsou ISO, Model Excelence EFQM, Český systém kvality služeb a další.

Základem pro nový systém je standard činností a rozsahu služeb TIC definovaný v klasifikaci profesní organizace A.T.I.C. ČR, doplněný o požadavky agentury CzechTourism. Profesní organizace bude zajišťovat kontrolu TIC a navrhovat jejich zařazení do jedné ze tří klasifikačních tříd, agentura CzechTourism pak v rámci bonusového systému bude realizovat například Mystery shopping pro certifikovaná TIC, která o tuto službu projeví zájem. Jednotný certifikát bude mít platnost 2 roky, o jeho přidělení bude rozhodovat pětičlenná certifikační komise složená ze zástupců A.T.I.C. ČR, CzechTourism a dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Jednotná klasifikace TIC bude spuštěna v polovině dubna 2013.

Zavedením „Jednotného certifikačního systému“ bude vytvořen základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb TIC v České republice“, říká Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism. Prezident A.T.I.C. ČR Miroslav Foltýn dodává: „Uvedený systém bere v úvahu hlavní priority připravované normy ISO, která se bude týkat požadavků na činnost turistických informačních center na mezinárodní úrovni“. Oba partneři se dohodli na společné propagaci tohoto systému.

Podrobněji se můžete se systémem seznámit na www.aticcr.cz nebo www.czechtourism.cz/informacni-centra.